Dương cầm thu không em

Sáng tác: nhạc An Thuyên, thơ Thi Ngân | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 4637

b [Am] #
x2

[Am] Nốt nhạc lá thu [C] rơi
[Dm] Em về trắng biệt [E7] ly
Dương cầm phố [Dm] tả tơi
Giờ mình [E7] anh đêm [Am] dài

Hà [E7] Nội không em
Cây [C] sấu già đổ [Am] lá
Tình [G] ta vừa chạm [E7] thu
Đã thấy mùa đông [Am] sang

[A] Gió còn nồng hơi em
Để ấm lại hồn thơ [D] anh
[F#m] Môi thắm em còn có bồi [C#m] hồi
Để [E7] dương cầm anh khát [Am] vọng

Em [Dm] về, tóc rối vương trên [Am] đàn
Để [Dm] khói thuốc đen [E7] đặc đêm
Vu [C] vơ tiếng dương [Dm] cầm
Gót [Am] mềm mùa thu em [E7] qua

[Am] Điệu nhạc đam mê [F] em
Hà [E7] Nội say mê [Dm] em
[E7] Hỡi em có [Am] hay điệu [E7] nhạc anh không [G] em
Không có [F] em sẽ bão [E7] giông ngập [Am] tràn


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận