Em bằng lòng làm một người bình thường ở bên cạnh anh

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 3542

b [Am] #
x2

Vòng hợp âm: [Am] [F] [G] [C]

ĐK: Người đâu [Am] mà, đã thật [F] thà lại dễ [G] thương và đáng [C] yêu
Em chỉ [Am] muốn mỗi ngày cùng [F] anh sớm hôm
[G] Chẳng nơi đâu buồn [C] lo.

Vì yêu [Am] rồi, em chỉ [F] cần người ở [G] bên dù ở [C] đâu
Em chỉ [Am] muốn là người cùng [F] anh
Chúng ta [G] đến nơi đâu bình [C] yên.

[Am] Hàng vạn người thế [F] gian thế nhưng
Em [G] đây yêu thương chỉ [C] mỗi anh
[Am] Đời thật nhiều dối [F] gian thế nhưng
Yêu thương [G] anh vẫn là điều [C] em tin

[Am] Nếu một ngày [F] trời mưa giông
[G] Em sẽ là [C] người che chở
[Am] Và mặt [F] trời nắng to
Có [G] em là dù ngày [C] ngày che mát anh

ĐK: Người đâu [Am] mà, đã thật [F] thà lại dễ [G] thương và đáng [C] yêu
Em chỉ [Am] muốn mỗi ngày cùng [F] anh sớm hôm
[G] Chẳng nơi đâu buồn [C] lo.

Vì yêu [Am] rồi, em chỉ [F] cần người ở [G] bên dù ở [C] đâu
Em chỉ [Am] muốn là người cùng [F] anh
Chúng ta [G] đến nơi đâu bình [C] yên.

Em chỉ [Am] muốn là người cùng [F] anh
Chúng ta [G] đến nơi đâu bình [C] yên

Ù [Am] na na [F] na na na [G] na na na na [C] na
Ù [Am] na na [F] na na na [G] na na na na [C] na
Ù [Am] na na [F] na na na [G] na na na na [C] na
Ù [Am] na na [F] na na na [G] na na na na [C] na

[Am] Chỉ nụ cười của [F] anh thế gian có lỗi [G] chi cũng được thứ [C] tha
[Am] Để mặt trời chiếu [F] soi bóng em dịu [G] dàng họa che bóng [C] mát
[Am] Nếu cuộc đời [F] nhiều chông gai [G] em cho anh mượn [C] bờ vai em
[Am] Nguyện một lòng có [F] anh chỉ yêu một [G] người là mỗi [Am] anh.

ĐK: Người đâu [Am] mà, đã thật [F] thà lại dễ [G] thương và đáng [C] yêu
Em chỉ [Am] muốn mỗi ngày cùng [F] anh sớm hôm
[G] Chẳng nơi đâu buồn [C] lo.

Vì yêu [Am] rồi, em chỉ [F] cần người ở [G] bên dù ở [C] đâu
Em chỉ [Am] muốn là người cùng [F] anh
Chúng ta [G] đến nơi đâu bình [C] yên.

Na [Am] huu [F]
Bình [G] thường dễ [C] thương
[Am] Huu [F]
Có [G] em và [C] anh

[Am] Huu [F] có em và có [G] anh bình [C] yên
[Am] Hu [F] hu, [G] em yêu [C] anh

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận