Gắng mà lo

Sáng tác: Huy Cường | Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1041

b [Am] #
x2

Sao anh không sang nhà [Am] em
Miếng trầu câu chuyện làm quen
Ba mẹ thấy anh dễ [Dm] hiền
Thương tình ba [G] cho hai đứa nên [C] duyên

Em [E] ơi ông via nhà em
Dễ [Am] gì anh được làm [E] quen
Trông [G] anh tóc tai bù [C] xù
Râu [Am] cằm ria mép lu bù
Anh [Dm] lại mặc áo chim [Am] cò
Quần thì ống [Em] túm vải thì caro
Chân đi lã [C] lướt cái điệu gô-[Am] gô

[Am] Ơi anh ơi, yêu em thì gắng mà lo
Chứ mặc chim cò kẻ trách người [Em] chê
[Dm] Ơi em ơi, em nói anh đành phải nghe
Quần may ống [C] rộng nỡ e người [Am] cười

Chồng [Am] em, chồng em tóc ngắn đàng [C] hoàng
Râu cằm ria [Em] mép chỉ làm khổ [Am] em

Mai đây anh đi đầu [Am] quân
Quyết làm bổn phận người dân
Mong ba thấy anh dễ [Dm] hiền
Thương tình ba [G] cho hai đứa nên [C] duyên.

Ba [E] nghe hai con từ lâu
Nói [Am] chuyện tâm tình thương [E] yêu
Ba [G] không nghĩ ai giàu [C] nghèo
Không [Am] cần chức tước chi nhiều
Ba [Dm] chỉ mong muốn một [Am] điều
Một thằng rể [Em] mới mặc đồ trây-di
Con ba thì [C] sắm áo chờ vu [Am] quy

Đa [Am] tạ ba đã vun trồng
Cho [Dm] mình nên nghĩa vợ [Am] chồng
Chiều nay cấp [Em] phép tụi mày đi rong
Nhưng mau [C] về sớm ở nhà ba [Am] mong


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 3
trangiau 8 tháng trước

nhiều chổ sai admin
điệu bô-[Am] bô : điệu "gô gô" (twist à gogo điệu nhảy trước 75)
mặc đồ tây ri : đồ "trây di" (treillis (đồ lính)

intrepid Quản trị viên 8 tháng trước

@trangiau: Đã sửa lại lời theo góp ý của bạn.

kynguyen65 Quản trị viên 8 tháng trước

Cám ơn 2 bạn trangiau & Intrepid Smile

Nhập bình luận