Giác ngộ

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 112

b [Em] #
x2

Intro: [Em][Bm][G]-[D][Em]-[C][G][Em]-[G][B7][Em]-[D][Em]

1. Bao khổ đau trần [Em] thế, lận [Bm] đận gian nan kiếp [G] người
Ngọt [D] bùi chua cay [Em] khóc cười [Bm]
Tham sân [C] si gieo hận [G] thù rồi đau [Em] khổ
Ta như kẻ lưu [C] đày vào địa ngục của [Bnm] thế gian

2. Ai rồi cũng phải [Em] chết, trở [Bm] về hư không cát [G] bụi
Bạc [D] tiền đâu mang [Em] suốt đời [Bm]
Ta sinh [C] ra, không [G] quần và không [Em] áo
Khi xa chốn dương [G] trần cũng là [Bm] bàn tay trắng [Em] thôi [Am][Em]

ĐK: Hãy [D] nên sống yêu thương từ [G] bi
Ai mà [C] không vương sai lầm
Chắp [A] tay A Di Đà mong Phật [D] phổ độ nhân sinh
Tránh [Em] sao qua khỏi [Bm] bể khồ [Em] luân hồi [Am][Em]

3. Nhiệm màu của Phật [Em] pháp là [Bm] làm ta không khổ l[G] ụy
Chẳng [D] còn hơn thua [Em] với đời [Bm]
Tâm an [C] nhiên không còn [G] muộn phiền đau [Em] khổ
Ta [Bm] hãy sống khi [G] lìa đời mà [D] người vẫn [Em] nhắc tên


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [Dm] Đời vui [F] khổ, [C] vì hai chữ thị [Dm] phi Thuận ý thì [Gm] ta bảo [A7]... 1110
1. Cầu [Am] mong cho Covid qua [Am] đi Để [G7] cho em thơ đến [C] trường Cầu [Dm] xin... 1011
Nhịp : 6/8 Tempo : 60-84 Điệu Boston Trăm [Bm] năm một cõi vô [Em] thường Câu kinh lời [D]... 1317
Hãy mời [G] nhau nâng chung trà [Em] đạo Vị chân [D] thiền nhiên hạo thân [G] thương Tâm [Am]... 1248
1. Chùa [C] em vang tiếng kinh [Em] cầu dù [G] nắng mưa dãi [C] dầu Chùa [F] em hoa... 1284
Bài hát cùng tác giả
Ai trên đời chẳng uống [Dm] ruợu mà uống rượu là phải [Am] say Rượu mà [C] uống không [Dm]... 108487
I. Thành phố buồn ----- 1. Cuộc sống [Am] này quá bon [C] chen Con thấy [E7] mình lạc lõng... 70863
1. Ba [C] em là phi công, đàn em của ông [Am] Kỳ, là đồng minh của [F] Mỹ Ai... 67434
* Em sang ngang [Am] rồi đi lấy thằng chủ tịch xã Em yêu cán bộ em nào nghĩ đến... 54870
Lạy mẹ con [Am] đi theo tiếng [C] gọi của quan [Am] tòa Mà ở tù hai [Dm] năm dưới... 54004

Nhập bình luận