Giờ này anh ở đâu

Sáng tác: Khánh Băng | Nhạc Vàng | Điệu: Slow Rock | intrepid | 44177

b [Em] #
x2

Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
Quang [E7] Trung nắng cháy da [Am] người
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Dục [D] Mỹ hay Lam [G] Sơn
Giờ [B] này anh ở đâu
Đồng [B7] Đế nắng mưa thao [Em] trường
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.

Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
[E7] Pleiku gió núi biên [Am] thùy
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Miền [D] Trung hỏa tuyến địa [G] đầu
Giờ [B] này anh ở đâu
Cà [B7] Mau tiếng sét U Minh [Em] rừng
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.

ĐK:
Dù [Em] rằng anh ở [G] đâu
Anh ở [A] đâu, vẫn yêu anh [C] hoài
Vẫn yêu anh [D] hoài, yêu suốt [G] đời
[Em] Vì lời thề [Am] xưa nở trên [Em] môi
Và một tình [C] yêu đã lên [B7] ngôi
Kỷ niệm đầu [B7] tiên sống trong [Em] tôi
Trên [D] đường ta bước chung [Em] đôi.

Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
Không [E7] quân vỗ cánh đại [Am] bàng
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Thủy [D] quân lục chiến kiêu [G] hùng
Giờ [B] này anh ở đâu
Vượt đường [B7] xa thiết giáp anh tung [Em] hoành
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.

ĐK

Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
Tây [E7] Ninh tiếp ứng biên [Am] thành
Giờ này anh ở [C] đâu
Giặc [D] tan trên đất Hạ [G] Lào
Giờ [B] này anh ở đâu
Trại Hoàng [B7] Hoa tung gió cánh hoa [Em] dù
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu?

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
thịnh3 1 năm trước

Thêm bản của Phượng Mai đi ad

hieunguyen27vn 9 tháng trước

Hòa âm theo ca sỹ Thanh Tuyền (tempo 61)

Giờ [Gm] này anh ở [Bb] đâu
Quang [G7] Trung nắng cháy da [Cm] người
Giờ [F7] này anh ở đâu
Dục [Bb] Mỹ hay Lam Sơn
Giờ [D7] này anh ở đâu
Đồng [Gm] Đế nắng mưa thao trường
Anh ở [Eb] đâu, ú u [F] ù... anh ở [Gm] đâu.

Giờ [Gm] này anh ở [Bb] đâu
[G7] Pleiku gió núi biên [Cm] thùy
Giờ [F7] này anh ở đâu
Miền [Bb] Trung hỏa tuyến địa đầu
Giờ [D7] này anh ở đâu
Cà [Gm] Mau tiếng sét U Minh rừng
Anh ở [Eb] đâu, ú u [F] ù... anh ở [Gm] đâu.

ĐK:
Dù [Gm] rằng anh ở [Bb] đâu
Anh ở [C] đâu, vẫn yêu anh [Eb] hoài
Vẫn yêu anh [F] hoài, yêu suốt [Bb] đời [Am7]
Vì lời thề [D7] xưa nở trên [Gm] môi
Và một tình [Eb] yêu đã lên [D7] ngôi
Kỷ niệm đầu tiên sống trong [Gm] tôi
Trên [F] đường ta bước chung [Gm] đôi.

Giờ [Gm] này anh ở [Bb] đâu
Không [G7] quân vỗ cánh đại [Cm] bàng
Giờ [F7] này anh ở đâu
Thủy [Bb] quân lục chiến kiêu hùng
Giờ [D7] này anh ở đâu
Vượt đường [Gm] xa thiết giáp anh tung hoành
Anh ở [Eb] đâu, ú u [F] ù... anh ở [Gm] đâu.

Giờ [Gm] này anh ở [Bb] đâu
Tây [G7] Ninh tiếp ứng biên [Cm] thành
Giờ [F7] này anh ở đâu
Giặc [Bb] tan trên đất Hạ Lào
Giờ [D7] này anh ở đâu
Trại Hoàng [Gm] Hoa tung gió cánh hoa dù
Anh ở [Eb] đâu, ú u [F] ù... anh ở [Gm] đâu?

Nhập bình luận
Nghe bài hát

The Cast Trio (trước 75) F#m

Thanh Tuyền F#m

Thanh Tuyền (trước 75) F#m

Phương Dung Fm

Thanh Thúy Dm

Phương Hồng Quế Em

Lâm Thúy Vân Gm