Sheet nhạc bài Giờ này anh ở đâu


Xem hợp âm Tải sheet về máy
Hợp âm ca khúc
Giờ này anh ở đâu

Giờ [Em] này anh ở [G] đâu Quang [E7] Trung nắng cháy da [Am] người Giờ [Am] này anh ở [C] đâu Dục [D] Mỹ hay Lam [G] Sơn Giờ...

Nghe bài hát

The Cast Trio (trước 75) F#m

Thanh Tuyền F#m

Thanh Tuyền (trước 75) F#m

Phương Dung Fm

Thanh Thúy Dm

Phương Hồng Quế Em

Lâm Thúy Vân Gm