Greatest love of all

Sáng tác: Michael Masser & Linda Creed - năm: 1986 | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 3823

b [G] #
x2

1. [G] I believe the [Gaug] children are our future
[G6] Teach them well and [G7] let them lead the way
[C] Show them all the [Caug] beauty they posses [C6] inside [Caug]
Give them a [Bm] sense of [Em] pride to make it [Am] easier
[D] Let the [D7] children's [Bm] laugh-[Em] ter
Re-[Am] mind us how we [D7] used to [G] be

[G] Everybody [Gaug] seaching for a hero
[G6] People need some-[G7] one to look up to
[C] I never found [Caug] anyone who fulfilled my [C6] needs [Caug]
A lonely [Bm] place to [Em] be
so I [Am] learned to de-[D7] pend on [G] me

[C] I decided [Gmaj7] long ago
[Am] never to walk in [Dsus4] anyone's [D7] shadow
[C] If I failed, if [Gmaj7] I succeed
At [Am] least I lived as [Dsus4] I be [D7] lieved
No [C] matter what they [Gmaj7] take from me
They [Am] can't take away my [Dsus4] digni-[D7] ty

Because the [Bm] grea-[Em] test
[Am] Love of all is [Dsus4] happening to [Bm7] me [Em] [Am]
I [Dsus4] found the [Bm] grea-[Em] test
[Am] love of all in-[D7] side of [G] me
The [G7sus2] greatest [Em] love of [Am] all [Dm7]
Is [G] easy [G7] to a-[Em] chieve [Am] [Dm7]
[G7] Learning to [Em] love your-[Am] self
It is the [Dm7] greatest [G7] love of [C] all

2. [G] I believe the [Gaug] children are our future
[G6] Teach them well and [G7] let them lead the way
[C] Show them all the [Caug] beauty they posses [C6] inside [Caug]
Give them a [Bm] sense of [Em] pride to make it [Am] easier
[D] Let the [D7] children's [Bm] laugh-[Em] ter
Re-[Am] mind us how we [D7] used to [G] be

[C] I decided [Gmaj7] long ago
[Am] never to walk in [Dsus4] anyone's [D7] shadow
[C] If I failed, if [Gmaj7] I succeed
At [Am] least I lived as [Dsus4] I be [D7] lieved
No [C] matter what they [Gmaj7] take from me
Tey [Am] can't take away my [Dsus4] digni-[D7] ty

Because the [Bm] grea-[Em] test
[Am] Love of all is [Dsus4] happening to [Bm7] me [Em] [Am]
I [Dsus4] found the [Bm] grea-[Em] test
[Am] love of all in-[D7] side of [G] me
The [G7sus2] greatest [Em] love of [Am] all [Dm7]
Is [G] easy [G7] to a-[Em] chieve [Am] [Dm7]
[G7] Learning to [Em] love your-[Am] self
It is the [Dm7] greatest [G7] love of [C] all

* And [Dsus4] if by chance that [Bm7] special [Em] place
[Am] that [D] you've been [D7] dreaming [Bm] of [Em] [Am]
[D7] Leads you to a [Bm] lonely [Em] place
[Am] Find your [Dsus4] strength [D7] in [C] love [G][Am][G]


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Ðêm [G] nay nghe mưa rớt xuống nói với [Bm] anh rằng Cuộc [Em] tình tuyệt vời quá khứ... 6660
1. [Dm] Ôi tình yêu mộng mơ như loài [C] hoa ngủ quên [Bb] Trôi về đâu ngàn năm chợt... 4686
1. Em yêu [G] ơi cố tránh né nhau [Em] làm gì Khi em [C] biết anh chỉ có em... 4446
1. [C] Này người tình anh [Dm] yêu ơi người đem [Em] đến biết bao vui [F] buồn [C] Và... 6075
Intro: [C][Em]-[Am][F]-[C][Am][Dm] [C][Em]-[Am][F]-[C][Dm][G][C] x 2 [C] Em van vái ông [Em] trời Em [Am] còn có anh muôn [F] đời... 3231
Bài hát cùng tác giả
1. Đường tương [C] lai mình đi tìm [G] nhau chẳng [Am] dễ dàng Tình [Em] yêu với bao giấc... 72652
To- [D] night I celebrate my [G] love for [A]you It [D] seems the natural [G] thing to [A] do... 17128
Ngỡ quên [G] lãng [Bm] [Em] Bỗng nhung nhớ càng [G] sâu thật ra em [Am] biết mất anh từ... 7638
Intro: [Amaj7] [F#m7] [Bm7] [E11] - [Amaj7] [F#m7] [Bm7] [E11] 1. Những [Amaj7] lúc ta gần [F#m7] nhau đó, nỗi... 4484
1. [G] I believe the [Gaug] children are our future [G6] Teach them well and [G7] let them lead the... 3823

Nhập bình luận
Nghe bài hát

George Benson Eb

Sơn Tuyền Ab

Whitney Houston A