Gửi nắng cho em

Sáng tác: nhạc Phạm Tuyên, thơ Bùi Văn Dung | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 8307

b [D] #
x2

Anh ở trong [D] này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn [Bm] đỏ mận hồng đào cuối [Em] vụ
Trời Sài Gòn xanh cao quyến [E] rũ
Thật diệu [F#m] kỳ là [F#7] mùa đông phương [Bm] Nam [A]

Muốn gửi ra [D] em một chút nắng [F#m] vàng
Thương cái [Bm] rét của thợ cày thợ [Em] cấy
Nên cứ [A] muốn chia nắng đều ra ngoài [F#m] ấy
Có tình [E] thương tha thiết của trong [A] này

Anh vẫn hiểu sức [Bm] vươn của những cành [A] đào
Qua giá [Am] rét vẫn đỏ hoa ngày [F] tết
Như cây [D] thông vững vàng trong [A] giá rét
Em hãy [D] làm cây [Gm] thông xanh nghe [D] em

Khi hai [G] miền cùng vào một vụ [Em] chiêm
Hai vựa [A] thóc cùng nặng tình của [F#m] đất
Cùng vào [D] trận một ngày vui thống [Bm] nhất
Hơn lúc [A] nào anh thấu hiểu lòng [D] em

Gửi nắng cho [F#m] em gửi nắng cho [Em] em
Gửi nắng [A] về sưởi ấm những bàn [D] tay


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận
Nghe bài hát

NgọcTân D

Trọng Tấn E

Thu Minh B

Đăng Dương E

Ngọc Ký E

Đức Cần A

Xuân Hào C#