Hành quân xa

Sáng tác: Đỗ Nhuận - năm: 1953 | Nhạc Đỏ | Điệu: March | kynguyen65 | 3339

b [A] #
x2

1. Hành quân [A] xa dẫu có nhiều gian [Bm] khổ
Vai vác [D] nặng ta đã đổ mồ [E] hôi
Mắt ta sáng [D] chí căm thù bảo vệ đồng quê ta [Bm] tiến bước
[D] Đời chúng ta đâu có [E] giặc là ta cứ [A] đi

2. Dù đôi [A] chân qua những chặng đường có [Bm] mỏi
Vẫn bước [D] dồn ta hãy hỏi vì [E] đâu
Mấy năm trước [D] sống cơ cực vì bọn giặc kia nó [Bm] áp bức
[D] Đời chúng ta đâu có [E] giặc là ta cứ [A] đi

3. Bọn xâm [A] lăng kia nó gây nhiều đau [Bm] khổ
Kìa đồng [D] bào đang mắt đỏ chờ [E] ta
Máu giai cấp [D] chí căm thù đợi lệnh truyền ra ta [Bm] quyết chiến
[D] Đời chúng ta đâu có [E] giặc là ta cứ [A] đi

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
Nguyễn Hữu Phương 1 tháng trước

mình sửa lại chỗ mắt sáng chí cắm thù
1. Hành quân [A] xa dẫu có nhiều gian [Bm] khổ
Vai vác [D] nặng ta đã đổ mồ [E] hôi
Mắt ta sáng [D] chí căm thù bảo vệ đồng quê ta [Bm] tiến bước
[D] Đời chúng ta đâu có [E] giặc là ta cứ [A] đi

2. Dù đôi [A] chân qua những chặng đường có [Bm] mỏi
Vẫn bước [D] dồn ta hãy hỏi vì [E] đâu
Mấy năm trước [D] sống cơ cực vì bọn giặc kia nó [Bm] áp bức
[D] Đời chúng ta đâu có [E] giặc là ta cứ [A] đi

3. Bọn xâm [A] lăng kia nó gây nhiều đau [Bm] khổ
Kìa đồng [D] bào đang mắt đỏ chờ [E] ta
Máu giai cấp [D]chí căm thù đợi lệnh truyền ra ta [Bm] quyết chiến
[D] Đời chúng ta đâu có [E] giặc là ta cứ [A] đi

intrepid Quản trị viên 1 tháng trước

@Nguyễn Hữu Phương: cám ơn bạn.

Nhập bình luận