Huế buồn chi

Sáng tác: nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Hoàng Xuân Sơn | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 377

b [Em] #
x2

Huế buồn [Em] chi Huế không [B7] vui
Huế O ở [Am] lại Huế tui đoạn [Em] đành
O [E7] đau sương khói một [Am] mình
Tui đi ray [D] rứt Nội [B7] thành tái [Em] tê.

Huế buồn [Em] chi tội rứa [B7] thê
Tình xưa nghĩa [G] cũ ngó về tựa [B7] nương
Huế [Em] ơi mộng tới đường [Am] trường
Kim Luông Vỹ [B7] Dạ dòng Hương có [Em] còn.

Trèo [Em] tình lên núi mà [Am] thương
Cỏ hoa chất [G] ngất phố phường ở [B7] mô
Huế [Am] chừ cách mấy triệu [B] O
Mưa qua cửa [B7] Thượng chiều co bến [Em] Thừa.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận