I'll remember you

Sáng tác: Nhạc Ngoại - năm: 1994 | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | tl102023 | 524

b [C] #
x2

I'll Remember You
From the Album "Time" (1994) by Atlantic Starr

Intro:
[C], [G], [Am] - [Am7],

[F] & 2 [C] 3 & [G] &,
(1 & 2 & 3 & 4 & - Count the beat)

Verse 1:
[C] Words have left us all [G] alone, and something's come be- [Am] tween us;
to turn the fi- [Am7] re [F] cold. [F] & [G],
[C] Thoughts that chase you in the [G] night, silently the [Am] storm;
The life from in [Am7] your [F] eyes, [F] & [C],
[G] And I remain, [E] alone no matter
[Am] who may try [Am7] and [F] take your place, [C] oh [G] no.

Chorus 1:
And I'll remember [C] you; the dreams we could [Am7] have [G] dreamed;
The tears I should have [Am] seen; we used to say for- [F] ever;
But [G] I'll remember [C] you; your pure and simple [G] heart;
Your shadows painted [Am] dark; I will always [C] love you;
[F] I'll remem- [G] ber [C] you.

Verse 2:
[C] Summer rain to fallen [G] snow, we knew that it would [Am] last;
But there's no way [Am7] to [F] know (there's no way [G] to [C] know);
It's such a storm that's in the [G] sky; quietly will [Am] pass,
quietly [Am7] we'll [F] cry; [F] & [C],
[G] And here I stand, [E] alone with every [Am] promise melt- [Am7] ed
[F] through my hands oh… [C] woah oh oh…

Chorus 2:
[G] And I'll remember [C] you; the dreams we could [Am7] have [G] dreamed;
The tears I should have [Am] seen; we used to say for- [F] ever;
But [G] I'll remember [C] you; your pure and simple [G] heart;
Your shadows painted [Am] dark; I will always [C] love you;
[F] I'll remem- [G] ber [Am] you - [G],

Instrumental:
[C] - [Am], [F] - [G],
[Am] & [G] & [C] & [Am]*,

* (Bar 5 Am)

Bridge:
Ooh, and I re- [G] main [E] alone no matter
[Am] who may try [Am7] and [F] take your place, woah oh [C] woah babe;

Chorus 3:
[G] And I'll remember [C] you; the dreams we could [Am7] have [G] dreamed;
The tears I should have [Am] seen; we used to say for- [F] ever;
But [G] I'll remember [C] you; your pure and simple [G] heart;
Your shadows painted [Am] dark; I will always [C] love you;

Chorus 4:
[G] I'll remember [C] you; the dreams we could [Am7] have [G] dreamed;
The tears I should have [Am] seen; we used to say for- [F] ever;
But [G] I'll remember [C] you; your pure and simple [G] heart;
Your shadows painted [Am] dark; I will always [C] love you;
[F] I'll remem- [G] ber [C] you.

Outro (Fade to end):
[G] I'll remember [Am] you - [Am7], ye-[F] ah;
[G] I'll remember [C] you, [G] I'll remember [Am] you…


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [Em] This beats [Em] believing, I'm [Em] falling for [Em] someone My [Em] heart has [E7] been taken from... 1228
1. I [F] thought that you'd remember, but it seems that you forgot It’s [C/E] hard for me to blame... 1385
Intro: [D][G][G][G][G] 1. [G] Desmond has a barrow in the [D] market place [D7] Molly is a singer in the... 1444
Intro: [Am][Em]-[F][Dm]-[Esus4][E]-[Am][G]-[F][Esus4][E] 黑的夜 湿的月 冷的血 hēi de yè shī de yuè [Am] lěng de xuè 给了我怕光的眼瞳赤裸 [C] gěi liǎo wǒ... 1606
Intro: [F][G]-[C][Am]-[Dm][Em]-[F][G] 1. 沉迷在 你清澈的眼睛 [C] chén mí zài [G] nǐ qīng chè de yǎn jīng 是途经 最难忘的风景 [Am] shì... 1075
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 538484
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 216298
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 208414
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 184050
Version 1 1. Xuân đã [Dm] đến bên em Dáng xuân tuyệt [C] vời Xuân đã [Bb] đến bên người... 147965

Nhập bình luận