Lần cuối

Sáng tác: Nguyên Chương | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 255

b [G] #
x2

[G] Đưa em về, [Bm] đưa em [Am] về đêm [D] nay lần [G] cuối
[Am] Hết hẹn [Bm] hò cứ [D] khóc đi [G] em
[Em] Khóc cho [Bm] đã đời [Am] nhau phút [G] cuối
Mai rồi tình, [C] mai rồi [Cm] tình như [D] chiếc xe [Bm] tang.

[Em] Đưa em [D] về, [Bm] đưa em [Am] về không [Cm] rượu nào [G] khuây
[D] Thì em [Bm] nhé thôi [B7] em đừng [Em] khóc
[Bm] Tình chưa [Em] bền làm [Am] sao giữ [G] được
[Am] Ta lưng [D] gù chưa [D7] cõng nổi đời [G] em.

[Em] Đưa em [Bm] về, đưa tình gian [Em] dối
[Am] Đưa đoạn [Bm] đời hạnh [E7] phúc ra [Am] khơi
[C] Đưa loan [G] về gặp [Am] phượng ngày vui
[D] Xuân chưa [Cm] hết [D7] tàn thu cũng [G] đành.

[G] Đưa em về, [Bm] đưa em [Em] về bên [Am] ngọn đèn [D] vàng
[C] Đứng hôn [G] nhau [Bm] mà lòng nát [Am] tan
[G] Đưa em về, [Em] đưa em về [Bm] rồi
[Am] Nhưng ngỡ [D] lòng vẫn [C] mãi chưa [G] nguôi.


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận