A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Lâu lâu lâu mới nhậu một lần

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Ballade | kynguyen65 | 7535

b [Em] #
x2

1. [Em] Lâu, lâu, lâu người ta mới [G] nhậu một lần
[Am] Lâu, lâu, lâu người ta mới [Em] nhậu một lần
Nhậu một lần cho [Bm] hết bia luôn
Nhậu một lần cho [G] hết [B7] bia [Em] luôn

2. [Em] Bao nhiêu đây thì đâu có [G] nhằm nhòa gì
[Am] Bao nhiêu đây thì đâu có [Em] nhằm nhò gì
Ngồi trong bàn không [Bm] uống ai coi
Ngồi trong bàn không [G] uống [B7] ai [Em] coi

3. [E] Ai uống bia cầm lâu sau khó [Em] coi
Cầm chút [B7] thôi được [Am] rồi
Bia [Em] đây ta [D] uống cho [Bm] say chứ cầm làm [Em] chi
[Em] Cầm để lâu sao xứng [Bm] danh ăn [Em] nhậu


Nhập bình luận