Merry Christmas darling

Sáng tác: Nhạc Ngoại - năm: 1970 | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | tl102023 | 117

b [G] #
x2

Intro: [Am7]

Verse 1:
Greeting cards have [Bm] all been sent;
[C] The Christmas rush is [G] through;
[Em] But I still have one wish to make;
[Am7] A special one for [Bm7]* you.

* Barr 2 this Bm7 Chord. Essentially it’s a Bm chord without the pinky note. Typical throughout this song.

Verse 2:
[G] Merry Christmas, [Bm7] darling.
[G] We're apart, that's [Bm7] true.
[Am7] But I can [Bm7] dream and in my [Em] dreams
[Am7] I'm Christmasing with [D] you.

Verse 3:
[G] Holidays are [Bm7] joyful:
[G] There's always something [Bm7] new.
But [Am7] every [Bm7] day is a holi- [Em] day
[Am] When I'm near to [D] you.

Bridge 1:
The [Bb] lights on my [Am7] tree;
[Am] I wish you could [Bm7] see;
[Bb] I wish it [Am7] every [Am] day (Ah ah ah ah…..)
[Dm] Logs on the fire; Fill me with [Am] desire;
[G] To see you and to [Bm7] say:

Verse 4:
That I [G] wish you merry [Bm7] Christmas;
(Merry Christmas, [D] darling)
Happy New Year [Am7] too. (Ahh……………………….….)
I've… just one [D] wish on this [Bm7] Christmas Eve;
(……………………........ahh……………………………………….……)
(On this Christmas [Am7] Eve)
I wish [Bm7] I were [G] with you…

Instrumental:
Ahh….. Ah….. Ah….. [Am] Ahh…… [Am7] Ah…… [Am7] ……….
[Dm] Ah….. [Dm] ….. [Bb], [F], Ahh….. ([F] & [C] Ah [Dm] Ah)*
* Count the beat……………………………. (.1....&…2…&…..1………)

Bridge 2:
The logs on the fire; Fill me with [Am] desire;
[G] To see you and to [Bm7] say:

Verse 5:
That I [G] wish you merry [Bm7] Christmas;
(Merry Christmas, [D] darling)
Happy New Year [Am7] too. (Ahh…….……………….…..)
I've… just one [D] wish on this [Bm7] Christmas Eve;
(………………………...ahh………………………….…………………)
(On this Christmas [Am7] Eve)
I wish [G] I were with [Bm7] you……….

Outro:
[Am7] I wish I were… [Bm7] with [G]* you…………………………..…………….……..

* Barr 3 this G chord. Strum until the end segment of Row 3.

** Row 1:
(Female vocalist 1) Merry, Merry, Merry Christmas…………………………..……...
(Female vocalist 2)……..……Merry, Merry Christmas…………………......................
(Male vocalist 1 High)……………….…Merry Christmas…………………....................
(Male vocalist 2 Middle)….………….Merry Christmas.......Merry Christmas.…

** Row 2:
(Female vocalist 1)……………………...Merry Christmas………………………………….
(Female vocalist 2)………………...……Merry Christmas..........................................…
(Male vocalist 1 High)…………….……Merry Christmas…….…………………………..
(Male vocalist 2 Middle)….…..….….Merry Christmas.......……………………….……

** Row 3:
(Female vocalist 1)………………………..……................ [D]* dar- [Bm7] ling……......
(Female vocalist 2)………………………......................... [D]* dar- [Bm7] ling……......
(Male vocalist 1 High)………………………..…………... [D]* dar- [Bm7] ling……......
(Male vocalist 2 Middle)…………………………………. [D]* dar- [Bm7] ling…….....
(Male vocalist 3 Base)…..…Merry Christmas……. [D]* dar- [Bm7] ling…….....

* Barr 5 this D chord.

** The Outro choir segment goes something like this. Mapping it out just for fun.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [Em] This beats [Em] believing, I'm [Em] falling for [Em] someone My [Em] heart has [E7] been taken from... 1232
1. I [F] thought that you'd remember, but it seems that you forgot It’s [C/E] hard for me to blame... 1388
Intro: [D][G][G][G][G] 1. [G] Desmond has a barrow in the [D] market place [D7] Molly is a singer in the... 1451
Intro: [Am][Em]-[F][Dm]-[Esus4][E]-[Am][G]-[F][Esus4][E] 黑的夜 湿的月 冷的血 hēi de yè shī de yuè [Am] lěng de xuè 给了我怕光的眼瞳赤裸 [C] gěi liǎo wǒ... 1610
Intro: [F][G]-[C][Am]-[Dm][Em]-[F][G] 1. 沉迷在 你清澈的眼睛 [C] chén mí zài [G] nǐ qīng chè de yǎn jīng 是途经 最难忘的风景 [Am] shì... 1078
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 538580
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 216331
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 208463
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 184072
Version 1 1. Xuân đã [Dm] đến bên em Dáng xuân tuyệt [C] vời Xuân đã [Bb] đến bên người... 147979

Nhập bình luận