A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Mình về Hà Tĩnh

Sáng tác: nhạc Phan Huy Hà, thơ Phạm Khánh Nam | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 919

b [Em] #
x2

Có [Em] thương, thì nghe anh [C] nhủ
Minh [Am] về Hà Tĩnh nghe [G] em
Về [Am] nghe câu ví [Bm] dặm
Mẹ ru [D] anh à [C] ơ.

Về [G] nghe em, nắng [C] hè đất nẻ,
Gió [Am] Lào qua, bụi [D] chuối, buồng [G] cau
Mời [E] em bát nước chè [Am] xanh
Tình sâu nghĩa [G] nặng quê [D] anh nhớ [Em] về.

Quê hương [G] anh, đi mô mà nỏ [C] nhớ
Hà Tĩnh [Am] ơi sâu nặng ân [G] tình
Mình [Em] về Hà Tĩnh mình [C] đi
Nghe câu [Am] hò tình quê dịu [Bm] ngọt

Nước sông [G] La đêm trăng gợn [C] bạc
Khua mái [Am] chèo lặn lội cùng [Em] em
Về nghe [Am] em, về [C] say câu ví quê [Em] nhà
Say hương bưởi [D] thơm cam bù trái [G] ngọt
Về đi [Em] em, về quê [D] anh thăm dòng sông ngàn [C] phố
Mùa nước [Bm] nổi vẫn êm [Am] đềm [D]
Như khúc [C] hát [Bm] mẹ [Em] ru.

Nhập bình luận