Môi em không thể hôn được người em yêu (Wǒ dí chún wěn bù dào wǒ ài dí rén - 我的唇吻不到我愛的人)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 75

b [Am] #
x2

1. 不想你看我哭的脸
[C] bù xiǎng nǐ kàn [G] wǒ kū dí [Am] liǎn
就対你说看飘雪的天
[F] jiù dù nǐ shuō [G] kàn piāo xuě dí [Am] tiān
毫无声响的画面
háo wú [F] shēng xiǎng dí huà [G] miàn
深深刻入了心田
shēn shēn [Am] kè rù liǎo xīn tián
哽咽着让悲伤沉淀
[F] gěng yān zhuó ràng [G] bēi shāng chén [Am] diàn

2. 多想最后再看你一眼
[C] duō xiǎng zuì hòu zài [G] kàn nǐ yī [Am] yǎn
真的好想说一声再见
[F] zhēn dí hǎo xiǎng [G] shuō yī shēng zài [Am] jiàn
还有一颗涙打转
huán yǒu [F] yī kē 涙 dǎ [G] zhuǎn
一颗挂在了嘴边
yī kē [Am] guà zài liǎo zuǐ biān
成为我最后的纪念
[F] chéng wéi wǒ zuì [G] hòu dí jì [Am] niàn

Chorus: 我的唇吻不到我的爱 人
wǒ dí [C] chún wěn bù [G] dào wǒ dí ài [Am] rén
你转身看不见我的心痛
nǐ zhuǎn [F] shēn kàn bù [G] jiàn wǒ dí xīn [Am] tòng
谁把谁当了真
shuí bǎ [F] shuí dāng liǎo [G] zhēn
追忆到夜己深
zhuī yì [Am] dào yè jǐ shēn
抱紧的爱已经冰冷
[F] bào jǐn dí ài [G] yǐ jīng bīng [Am] lěng

我的唇吻不到我的爱人
wǒ dí [C] chún wěn bù [G] dào wǒ dí ài [Am] rén
离开你我做不到不心疼
lí kāi [F] nǐ wǒ zuò [G] bù dào bù xīn [Am] téng
回不去的笑容
huí bù [F] qù dí xiào [G] róng
红尘中盼相逢
hóng chén [Am] zhōng pàn xiāng féng
多少痴心多少梦
[F] duō shǎo chī xīn [G] duō shǎo [Am] mèng

3. 我想最后看你一眼
[C] wǒ xiǎng zuì hòu [G] kàn nǐ yī [Am] yǎn
真的好想说一声再见
[F] zhēn dí hǎo xiǎng [G] shuō yī shēng zài [Am] jiàn
还有一颗泪打转
huán yǒu [F] yī kē lèi dǎ [G] zhuǎn
一颗挂在了嘴边
yī kē [Am] guà zài liǎo zuǐ biān
成为我最后的纪念
[F] chéng wéi wǒ zuì [G] hòu dí jì [Am]


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận