Một mình (Yī gè rén tǐng hǎo - 一個人挺好)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 566

b #
x2

Intro:
[Bb][C][Dm]-[Bb][C][Dm]
[Bb][C][Am][Dm]-[Bb][C][G]

1. 這麼多年 我看錯過很多人
Zhè [Dm] me duō [F] nián wǒ [G] kàn cuò guò hěn duō [Dm] rén
承受過背叛 付出過青春
[Bb] chéng shòu guò bèi pàn [C] fù chū guò qīng [F] chūn [A7]
愛過的那個人 現在她是誰的人
ài [Bb] guò dì nà gè [C] rén xiàn zài [Am] tā shì shuí de [Dm] rén
有人還在 傻傻等 癡癡問
yǒu rén [Bb] hái zài shǎ shǎ [C] děng chī chī [G] wèn

這麼些年 我習慣了安穩
zhè [Dm] me xiē [F] nián wǒ [G] xí guàn le ān [Dm] wěn
沒有了衝動 沒有了憎恨
[Bb] méi yǒu le chōng dòng [C] méi yǒu le zēng [F] hèn [A7]
有時夜裡 我也會發瘋
yǒu [Bb] shí yè [C] lǐ [Am] wǒ yě huì fā [Dm] fēng
有時醉醒了 我也會到清晨
yǒu shí [Bb] zuì xǐngle wǒ [C] yě huì dào qīng [Dm] chén

當我聽見某個熟悉的名字
dāng wǒ [Bb] tīng jiàn mǒu gè [C] shú xī de míng zì
我又想起了那些事
[Dm] wǒ yòu xiǎng qǐ le nà xiē shì
醒了痛了還是你樣子
[Bb] xǐng le tòng le [C] hái shì nǐ yàng [Dm] zi

孤獨是路過我身邊
gū dú [Bb] shì lù guò wǒ [C] shēn biān
既堅強又懦弱的影子
jì jiān [Dm] qiáng yòu nuò ruò de yǐng zi
笑著對我說似曾相識
[Bb] xiàozhe duì wǒ [C] shuō sì céng [Dm] xiāng shí
我一個人熬過的那些
wǒ yī [Bb] gè rén áo guò dì [C] nà xiē
絕望和最心碎的日子
jué wàng [Dm] hé zuì xīn suì de rì zi
像個孩子沒有了方式
[Bb] xiàng gè hái zi [C] méi yǒu le fāng [Dm] shì

沒有辦法去化解心中
méi yǒu [Bb] bàn fǎ qù huà [C] jiě xīn zhōng
某些陳舊破碎的往事
mǒu xiē [Dm] chén jiù pò suì de wǎng shì
只有慢慢的 接受現實
[Bb] zhǐ yǒu màn man [C] de jiē shòu [Dm] xiàn shí

2. 又過了些年我還是老樣子
yòu [Dm] guò le xiē [F] nián wǒ [G] hái shì lǎo yàng [Dm] zi
只是不喜歡再去有新的認識
zhǐ shì [Bb] bù xǐ huān zài qù [C] yǒu xīn de rèn [F] shí [A7]
一個新的方式一個陌生的名字
yī gè [Bb] xīn de fāng [C] shì yī gè [Am] mò shēng de míng [Dm] zì
最後孤獨只有自己最真實
zuì hòu [Bb] gū dú zhǐ yǒu [C] zì jǐ zuì zhēn [Dm] shí

當我又走在那條熟悉的街道
dāng wǒ [Bb] yòu zǒu zài nà tiáo [C] shú xī de jiē dào
總會有人在對我笑
[Dm] zǒng huì yǒu rén zài duì wǒ xiào
原來是另一個我在嘲笑
[Bb] yuán lái shì lìng yī [C] gè wǒ zài cháo [Dm xiào
他笑我的愛情窮困潦倒
tā xiào [Bb] wǒ de ài qíng [C] qióng kùn lǎo dǎo
還在記著她的好
[Dm] hái zài jìzhe tā de hǎo
他笑我的時候那麼驕傲
[Bb] tā xiào wǒ de [C] shí hòu nà me jiāo’ [Dm] ào

我時常會幻想把你遇到
wǒ shí [Bb] cháng huì huàn xiǎng [C] bǎ nǐ yù dào
還要做你的依靠
[Dm] hái yào zuò nǐ de yī kào
可是孟婆她斷了我的橋
[Bb] kě shì mèng pó tā [C] duàn le wǒ de [Dm] qiáo

愛情這東西只有自己知道
ài qíng zhè [Bb] dōng xī zhǐ yǒu [C] zì jǐ zhī dào
陷得越深越困擾
[Dm] xiàn dé yuè shēn yuè kùn rǎo
就這樣吧一個人挺好
[Bb] jiù zhèyàng ba [C] yī gè rén tǐng [Dm] hǎo

我時常會幻想把你遇到
wǒ shí [Bb] cháng huì huàn xiǎng [C] bǎ nǐ yù dào
還要做你的依靠
[Dm] hái yào zuò nǐ de yī kào
可是孟婆她斷了我的橋
[Bb] kě shì mèng pó tā [C] duànle wǒ de [Dm] qiáo

愛情這東西只有自己知道
ài qíng zhè [Bb] dōng xī zhǐ yǒu [C] zì jǐ zhī dào
陷得越深越困擾
[Dm] xiàn dé yuè shēn yuè kùnrǎo
就這樣吧一個人挺好
[Bb] jiù zhè yàng ba [C] yī gè rén tǐng [Dm] hǎo

[Bb][C][Dm]-[Bb][C][Dm]


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[Am] Una mattina mi son svegliato, O bella, ciao! Bella, ciao! Bella, [Am7] ciao, ciao, ciao! Una [Dm] mattina mi... 1204
Vòng hợp âm: [Am] [F] [C] [G] 也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说 [Am] yěxǔ shìjiè jiù [F] zhèyàng wǒ yě hái zài lù [C]... 3217
Phiên bản phiên âm 1. [Am] ù de sư phên [G] doe sáng chi thâu [F] say quày say xín... 1506
[C] Recently [D] there's a very bad [G] virus [C] It's [D] name is [G] Corona [C] Where's it [D]... 2022
Verse: [G] I'm trying to [D] hold my [Em] breath Let it [C] stay this [G] way Can't [D] let... 1759
Bài hát cùng tác giả
1. [Em] Một người ra đi vội [G] vã [D] Mang theo những dấu yêu [Em] xa rời [Bm] Một... 290437
1. [Em] Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý Tiếng yêu [D] đương sao không thành [Em] câu Sợ rằng... 246419
1. [Am] Anh đem trao cho em nụ [Em] hồng Nụ hồng [F] mong manh như sương mai trong [Em]... 222717
1. Phật ở trên kia cao [F] quá Mãi mãi không độ tới [G] nàng Vạn dặm tương tư vì... 217817
Intro: [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am] Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười [Dm] vui [F] Tôi làm thân khách [G]... 185103

Nhập bình luận