Bella ciao

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 218

b [Am ] #
x2

[Am] Una mattina mi son svegliato,
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, [Am7] ciao, ciao, ciao!
Una [Dm] mattina mi son [Am] svegliato
e ho [E7] trovato [Am] l'invasor.

[Am] O partigiano, portami via,
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, [Am7] ciao, ciao, ciao!
O [Dm] partigiano, portami [Am] via,
ché mi [E7] sento di [Am] morir.

[Am] E se io muoio da partigiano,
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, [Am7] ciao, ciao, ciao!
E [Dm] se io muoio da partigia- [Am] no,
tu mi [E7] devi [Am] seppellir.

[Am] Seppellire lassù in montagna,
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, [Am7] ciao, ciao, ciao!
E [Dm] seppellire lassù in Montag- [Am] na
Sotto [E7] l'ombra di un bel [Am] fior.

[Am] E le genti che passeranno
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, [Am7] ciao, ciao, ciao!
E [Dm] le genti che passeran-[Am] no
Ti [E7] diranno «Che bel [Am] fior!»

[Am] «È questo il fiore del partigiano»,
O bella, ciao! Bella, ciao!
Bella, [Am7] ciao, ciao, ciao!
«È questo il [Dm] fiore del [Am] partigiano
morto [E7] per la liber-[Am] tà!»


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Vòng hợp âm: [Am] [F] [C] [G] 也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说 [Am] yěxǔ shìjiè jiù [F] zhèyàng wǒ yě hái zài lù [C]... 1703
[C] Recently [D] there's a very bad [G] virus [C] It's [D] name is [G] Corona [C] Where's it [D]... 1757
Intro [C] [G] – [Am] [F] Verse 1: [C] I'm going under and this [G] time I fear there's no... 3092
Vòng hợp âm: [Em] [C] [G] [D] 一想到你我就 Yī xiǎngdào nǐ wǒ [Em] jiù wu~~~~ 空恨别梦久 [C] kōng hèn bié... 1432
Intro: [Em] [C] [D] [Bm] Verse 1 They say [Em] oh my god I see the way you [C] shine... 11517
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 349973
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 146461
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 136625
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 109612
Đời bao buồn [C] vui, ngày [G] tháng đưa ta về đâu Người [F] ơi, nếu trong cuộc [C] đời... 96870

Nhập bình luận