Mưa bóng mây

Sáng tác: Tô Đông Hải | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2151

b [F] #
x2

[F] Có cơn mưa nào lạ thế
[Dm] Thoáng mưa rồi [Gm] tạnh ngay
Em về nhà hỏi [C] mẹ
Mẹ cười! mưa bóng [F] mây.

Mẹ [F] ơi! cơn mưa rơi nho [Bb] nhỏ
[Gm] Không làm ướt tóc ai
[F] Tay em che trang [Dm] vở
[C] Mưa đừng ướt chữ [F] em.

Mưa [F] ơi! [Bb] mưa rơi trên sân nhỏ
[C] Như em đang đùa [F] vui
Mưa cũng làm nũng [C] mẹ
Vừa khóc xong đã [F] cười.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận