Cánh đồng và bé ngoan

Sáng tác: Đỗ Thị Thanh Giang | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1487

b [G] #
x2

Đồng [G] lúa thật vàng
Đồng [Em] cỏ thật [Am] xanh
[D7] Vàng thì óng [G] ánh
[Am] Xanh thì sáng [D7] tươi
Bé ngoan học [G] giỏi

Bé ngoan học [Em] chăm
Giỏi [C] thì cô [Am] khen
Chăm [C] chỉ mẹ [G] yêu
Giỏi [C] thì ông [Am] thơm
Ngoan [D7] thì bà [G] yêu


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận