Nếu người hỏi tôi

Sáng tác: Lm. Văn Chi | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 379

b [A] #
x2

1. [A] Nếu có ai hỏi [C#m] rằng:
"Tại sao tôi [Bm] yêu trong [E] đời tôi [A] sống"
Dù trời [D] nắng nóng hay mưa nhạt [A] nhòa
dù đời yêu [C#m] tôi hay đời gian [F#m] dối
Và [D] nếu người thương hỏi [A] tôi
“Sao tôi yêu [Bm] đời sao tôi yêu [C#m] người”
Dù đời ghen [E] ghét hay đời khinh [A] chê

ĐK: Vì tôi [A] muốn theo Chúa Kitô,
Vì tôi [E] yêu như Chúa yêu [F#m] tôi
Đời mãi [D] mãi sẽ không sầu [C#m] lo
Vì tôi [E] yêu Chúa trong mọi [A] người

2. [A] Nếu có ai hỏi [C#m] rằng
"Đường tình tôi [Bm] đi trăm [E] ngàn thập [A] giá"
Chờ chiều nắng [D] tắt, sương đêm lạnh [A] lùng
đường đời gian [C#m] nan, tư bề vây [F#m] kín
Tình [D] mến tôi đã hiến [A] trao, tin yêu nơi [am] Ngài
Con tin yêu [C#m] Ngài, dù đời cay [E] đắng hay đời an [A] vui.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Con nay trở [B7] về, trở về cùng Chúa , Chúa [Em] ơi! Con nay trở [C] về, lòng... 1041
ĐK: Chúng con [Dm] xin tạ ơn Chúa uy [A#] quyền [Am] toàn [Dm] năng tình yêu [F] Chúa nào... 1038
Tôi sẽ trỗi [F#m] dậy, Tôi sẽ trỗi [C#m] dậy Đi [E] về cùng cha [A] tôi 1) Nguyện xót... 1638
1. Đi về nhà [Am] Chúa tim con reo hoan [Dm] lạc Chúa [Am] ơi Đi về nhà [Dm] Chúa... 1445
1. [Em] Bên lòng Cha rất [D] nhân từ, [C] con tựa nương tấm [Bm] thân hèn [Am] Ôi đời... 1033
Bài hát cùng tác giả
1. Lạy [C] Chúa, con đường [F] nào Chúa đã đi [Em] qua Con đường [Am] nào Ngài ra pháp... 26268
Mẹ [C] ơi trước nhan [F] mẹ con dâng về [Em] mẹ [Dm] Một tràn [C] hoa mân [F] côi... 13719
1. Ngày [Em] đó chiều nắng vàng trên đồi Gotha [G] vắng Chiều [Em] đó có [C] ai cô đơn... 12626
1. Những mùa thu đã [Gm] tới,những mùa thu qua [F] đi [G7] Con van xin [Cm] Ngài làm con... 4479
1. Đời con dâng [C] Mẹ, đẹp chiều [G] nay hai hàng nến [C] hồng Một đời ước [F] nguyện... 3014

Nhập bình luận