Ngẫu hứng doanh nhân

Sáng tác: Trần Tiến | Nhạc Trẻ | Điệu: March | kynguyen65 | 2187

b [Em] #
x2

1. [Em] Đời doanh nhân [D] vốn thông minh
[Am] hai với hai, không [Em] cho là bốn
[Em] Đời doanh nhân [D] vốn bền lòng
[Am] Không với không, không [Em] cho là không [D][Em]

[G] Đời doanh nhân [Am] vốn nhọc nhằn
Đêm với đêm, không [F] còn là đêm
[G] Bước phong sương [Em] muôn dặm trường
[D] Xa với xa, không [Em] còn là xa [D][Em]

2. [Em] Đời doanh nhân [D] thích độc hành
[Am] Đi lối đi, chưa [Em] ai từng đi
[Em] Đời doanh nhân [D] đánh cờ người
[Am] Chơi lối chơi, chưa [Em] ai từng chơi

[G] Đời doanh nhân [Am] quý đồng tiền
Chi với chi, không [F] hẳn là chi
[G] Trót rong chơi [Em] không làm gì
[D] Thu với thu. đi [Em] tù một khi [D][Em]

3. [Em] Đời doanh nhân [D] lắm bạn bè
[Am] Say với say, chưa [Em] cho là say
[Em] Nhiều khi quên [D] mất đường về
[Am] Ta với em, không [Em] cho là hai [D][Em]

[G] Đời doanh nhân [Am] tính từng đồng
Không biếu không, không [F] nhận cho không
[G] Đã thương ai [Em] hay mềm lòng
[D] Yêu với yêu, tiêu [Em] điều bại vong [D][Em]

4. [Em] Đời doanh nhân [D] mấy gian nan
[Am] Mưa với mưa, vẫn [Em] cho là nắng
[Em] Đời doanh nhân biết [D] mấy đoạn trường
[Am] không bóng mây, vẫn [Em] cho là mưa [D][Em]

[G] Đời doanh nhân [Am] biết phận mình
Danh với danh, chưa [F] hẳn là danh
[G] Lá thu rơi [Em] khi về già
[D] Ta với ta, chưa [Em] hẳn là ta


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận