Nghe em hát ở Trường Sa

Sáng tác: Quỳnh Hợp | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1602

b [Em] #
x2

Ở hội [Em] Lim anh nghe em hát
Câu hát trao [A] duyên người ơi người [D] ời
Nay ở Trường [G] Sa nghe tiếng hát [Em] em
Câu hát người [G] ơi người [B7] ở đừng [Em] về

Trường [C] Sa mênh mông [D] biển và ầm ào gió [Am] cát
Có tiếng [D] hát em ngân [G] vang
Trường [Em] Sa anh đứng gác [Am] canh giữa trời đảo [Bm] nhỏ
Dáng quê [D] nhà xanh thắm đảo Trường [G] Sa

Trường [C] Sa [D] núi đảo quê [Em] hương
Gầm gào sóng [Am] dữ anh vẫn [D] đứng nơi [G] đây
Để [Em] nghe tiếng hát em [D] vang giữa trời đảo [Bm] nhỏ
Thấy quê [D] mình trong tiếng hát [Em] em

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận