Người luôn bên cạnh anh

Sáng tác: Phi Sơn - năm: 2015 | Nhạc Trẻ | Điệu: Pop | hucfy | 375

b [Am] #
x2

Intro:
[C][G7]-[Em][C]-[F][C]-[Dm][G7]
[C][G7]-[Em][C]-[F][G]-[C][C]


[C] Trải qua biết bao [G] vui buồn
[Am] Để anh biết ra [Em] một điều
[F] Rằng trong anh vị [G] trí em thế nào
[F] Em quan trọng ra [G] sao.

[C] Dù anh đã gây [G] bao điều
[Am] Làm em tổn thương [Em] thật nhiều
[F] Chịu mọi cay đắng em [G] vẫn âm thầm
[F] Yêu anh luôn bên [G] cạnh [Am] anh…

[C] Dù em nói em [G] đang rất vui
[Am] Và hạnh phúc khi [G] có anh ở bên
[Dm] Dù anh biết em [Em] chỉ đang nói dối
[F] Để cho anh được [G] an tâm hơn

[C] Mà em có hiểu anh [G] buồn biết mấy
[Am] Giận bản thân không thể [G] lo cho em
[Dm] Lòng tự hứa anh [Em] sẽ cố gắng
[F] Yêu thương chăm [G] sóc em nhiều [Am] hơn.


[C] Chỉ bên lúc anh [G] buồn rầu
[Am] Và chăm sóc khi anh [Em] ốm đau
[F] Mọi gian khó em [G] giấu trong lòng
[F] Mang cho anh ngàn [G] vạn yêu thương

[C] Mà anh cứ luôn [G] vô tình
[Am] Làm mọi thứ theo [Em] riêng mình
[F] Chẳng bận tâm cảm [G] giác em thế nào
[F] Hy sinh cho anh là [G] bao

[C] Dù em nói em [G] luôn rất vui
[Am] Và hạnh phúc khi [G] có anh ở bên
[Dm] Dù anh biết em [Em] chỉ đang nói dối
[F] Để cho anh được [G] an tâm hơn

[C] Mà em có hiểu anh [G] buồn biết mấy
[Am] Giận bản thân không thể [G] lo cho em
[Dm] Lòng tự hứa anh [Em] sẽ cố gắng
[F] Yêu thương chăm [G] sóc em nhiều [Am] hơn.

[C] Dù em nói em [G] đang rất vui
[Am] Và hạnh phúc khi [G] có anh ở bên
[Dm] Dù anh biết em [Em] chỉ nói dối
[F] Để cho anh cảm [G] giác bình yên

[C] Mà em có biết anh [G] đang rất đau
[Am] Giận bản thân không thể [G] lo cho em
[Dm] Lòng tự hứa anh [Em] sẽ cố gắng hơn
[F] Yêu thương chăm [G] sóc em thật [Am] nhiều.

[Dm] Lòng tự hứa anh [Em] sẽ cố gắng
[F] Yêu thương chăm [G] sóc em nhiều [Am] hơn.


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận