Người mẹ Bàn Cờ

Sáng tác: nhạc Trần Long Ẩn, thơ Nguyễn Kim Ngân | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2600

b [Am] #
x2

[Am] Hỡi người mẹ Bàn [F] Cờ
[G] Hỡi người em Bàn [C] Cờ
[Dm] Hỡi người chị Bàn [E7] Cờ

[Am] Có người mẹ Bàn [F] Cờ, tay [G] gầy tóc bạc [C] phơ
[Am] Chuyền cơm qua vách [Dm] cấm, [Am] khi ngoài trời đổ [F] mưa
[Am] Có người Chị Bàn [F] cờ, lính [G] ngồi gác đầy [C] sân
[Dm] Nhận sinh viên là [G] chồng, [C] rồi đưa về đầu [E7] đường
[A7] Có người em Bàn [Dm] Cờ, [E] tảo tần trao tin [E7] thơ
[G] Đưa anh về cuối [C] lối [E7] và nhìn theo bơ [Am] vơ.

[Am] Người Việt Nam Bàn [C] Cờ, [E7] tình Việt Nam như [Am] tơ
[Dm] Đồng Việt Nam lầy [G] lội [E7] giặc đợi chết từng [Am] giờ.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận