Nguyệt lạnh

Sáng tác: nhạc Nguyễn Kế Khuyến, thơ Dương Văn Thiệt | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 39

b [Em] #
x2

Đánh thức dùm [B7] ta trăng của [Em] ta
Chưa khuyết mà [D] sao bóng nguyệt [Am] tà [C]
Đêm soi trên [Bm] gối giờ đâu [G] thấy
Có phải vì [B7] ta mắt nhạt [Em] nhòa.

Bao đêm say đắm khúc nghê [Em] thường [B7]
Ngờ đâu giờ [C] cất tiếng thê [B7] lương
Trăng hỡi đêm [Em] dài chưa muốn [C] sáng
Hãy giấu dùm [B7] ta nỗi đoạn [Em] trường.

Xin cho đôi [Am] cánh để ta [Em] bay [B7]
Tìm trăng mòn [G] mỏi suốt đêm [Em] dài [B7]
Hình đây sao [C] vẫn chưa thấy [Am] bóng
Không rượu nhưng [B7] mà muốn tỉnh [Em] say.

Say không men [Em] rượu giấc chẳng nồng
[B7] Tỉnh thức mình [C] ta chốn thinh [B7] không
Trăng ta ai [C] nỡ đem đi [F] giấu
Hay đã lạc [B7] vào cõi mênh [Em] mông.

Ta hẹn cùng [B7] trăng suốt canh [Em] thâu [B7]
Có lẽ từ đây đến bạc [Em] đầu [D]
Gối lạnh từ [B7] ngày trăng xa [C] vắng
Hãy chỉ cho [B7] ta trăng ở [Em] đâu.

Ta mộng trăng [Em] về từ nẻo [B7] xa [D]
Đêm nay ta [G] đón trăng về [Em] nhà [B7]
Trăng ấm giờ [C] sao là nguyệt [B7] lạnh
Thức dậy đi trăng trăng của [Em] ta.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận