Nhớ chiến khu

Sáng tác: Đỗ Nhuận | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 962

b [Am] #
x2

Còn [Am] đâu trên chiến khu trong rừng [C] chiều [Em]
Bên [Am] đèo lắng suối reo ngàn thông [C] réo [Em]
Còn [Am] đâu trên chiến khu trong rừng [C] chiều! [Em]
Bên [Am] đèo đoàn quân [Em] réo đạn bay [Am] vèo
Hôm nay [C] đây vai vác [G] súng trông mây, [E] trăng gió buồn [Am] đứng
[F] Chiều [E] vàng nhớ núi [Am] rừng

Còn [Am] đâu trên chiến khu trong rừng [C] chiều [Em]
Bên [Am] đèo lắng suối reo ngàn thông [C] réo [Em]
Còn [Am] đâu trên chiến khu trong rừng [C] chiều! [Em]
Bên [Am] đèo đoàn quân [Em] réo đạn bay [Am] vèo
Hôm nay [C] đây vai vác [G] súng trông mây, [E] trăng gió buồn [Am] đứng
[F] Chiều [E] vàng nhớ núi [Am] rừng

[Am] Tiến! Lời hô vang [F] bên ngàn còn dư [C] vang
[Am] Máu thắm còn hư loang, [F] trên ngàn còn đỏ [Am] hoang
Hỡi chiến [Am] sĩ đoàn chinh phu với chiến khu
Hãy quay về đem xương máu ngăn quân [Am] thù
Hỡi chiến [Am] sĩ người chinh phu với chiến khu
Hãy quay về thề đem máu rửa quốc [Am] thù

[F] Tiến quân hò [G] dân hò [C] xa
Khắp muôn trùng [Am] ầm chiêng trống
Tiếng [Em] quân hò, [G] dân hò [C] vang [Em] trên đường [Am] xa

Chiều [Am] nay xa chiến khu trên đường [C] về [Em]
Sương [Am] chiều lác đác rơi trời dần [C] tối [Em]
Rừng [Am] sâu xa, núi cao cao [C] mờ
Tiếng quân [Am] hò lời chưa [Em] dứt dưới bóng [Am] cờ
Thôi chia [C] ly vai vác [G] súng trông mây [Em] trăng gió buồn [Am] đứng
[F] Chiều [Em] vàng [E] nhớ núi [Am] rừng


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận