Oh Carol

Sáng tác: Neil Sedaka & Howard Greenfield - năm: 1958 | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chachacha | kynguyen65 | 14752

b [C] #
x2

Intro [C] [Am] [F] [G]

Oh! [C] Carol I am but a [Am] fool
Darlin' I [F] love you tho' you treat me [G] cruel
You [C] hurt me and you make me [Am] cry
But if you [F] leave me I will surely [C] die

Darling there will never be [C] another
'Cause I love you [Am] so
Don't ever [F] leave me say you'll never [G] go

[C] I will always want you for my sweet heart
No matter what you [Am] do
Oh [F] Carol I'm so in love with [C] you [F][G][C]


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 3
dungeons 4 năm trước

thay vì Eb đổi là Cb

kynguyen65 Quản trị viên 4 năm trước

Hi Dungeons, không hiễu ý bạn muốn nói gì? có thể nói rõ hơn không?

thanh5 1 năm trước

Thấy có gì đó sai sai ớ những câu 2, 4, 7 và 10 - nên sửa lại là

Oh! [C] Carol I am but a [Am] fool
Darlin' I Dm] love you tho' you treat me [G] cruel
You [C] hurt me and you make me [Am] cry
But if you [Dm] leave me [G] I will surely [C] die

Darling there will never be [C] another
'Cause I love you [Am] so
Don't ever [Dm] leave me say you'll never [G] go

[C] I will always want you for my sweet heart
No matter what you [Am] do
Oh [Dm] Carol I'm so [G] in love with [C] you [F][G][C]

Nhập bình luận