Phủ che con trong tình Chúa

Sáng tác: Audrey Assad | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | katothi | 1164

b [Em] #
x2

Verse 1:
[Em] Ồ tình yêu Chúa [B] cao [C] vời [D] dành tặng cho hết [Em] muôn người,
[G] sâu rộng không thể [Em] đo lường, [B] quá vô [Em] tận.
[Em] Tình Ngài luôn cứ [B] tuôn [C] tràn, [D] ào ào như sóng [Em] không ngừng.
[G] Con được bao phủ [Em] trong tình [B] Chúa cao [Em] vời.
[G] Thấm nhuần ngay dưới chân [D] con, [C] dâng ngập che phủ [B] thân con,
[Em] là dòng tình yêu [Am] vô biên [C] tràn tuôn từ nơi [B] Chúa.
[Em] Dìu bàn chân bước [B] trên [C] đường [D] được về bên Chúa [Em] trên trời
[G] nơi ngự vinh hiển của [Em] Ngài [B] ở thiên [Em] đàng.

Verse 2:
[Em] Ồ tình yêu Chúa [B] cao [C] vời [D] là tình yêu quá [Em] sâu nhiệm
[G] đáng ngợi khen chúc [Em] tôn và [B] biết ơn [Em] Ngài.
[Em] Lòng Ngài yêu mến [B] con [C] hoài, [D] hoàn toàn không chút [Em] thay dời.
[G] Lấy điều chi sánh [Em] so tình [B] Chúa muôn [Em] đời.

Chorus:
Phủ che [D] con, [B] phủ che [Em] con, ở trong [C] tình Chúa [D] cao sâu tuyệt [G] vời
Phủ che [D] con, [B] phủ che [Em] con, ở trong [C] tình Chúa [D] cao sâu tuyệt [G] vời

Verse 3:
[G] Chúa từ nơi rất cao [D] sang, [C] lâm trần do quá [B] yêu con,
[Em] Ngài chịu hy sinh [Am] thay con, [C] chuộc con thuộc riêng [B] Chúa.
[Em] Từ giờ con bước [B] theo [C] Ngài, [D] được Ngài chăm sóc [Em] đêm ngày.
[G] Ôi , tình yêu Chúa [Em] luôn gìn [B] giữ con [Em] hoài.

Chorus:
Phủ che [D] con, [B] phủ che [Em] con, ở trong [C] tình Chúa [D] cao sâu tuyệt [G] vời
Phủ che [D] con, [B] phủ che [Em] con, ở trong [C] tình Chúa [D] cao sâu tuyệt [G] vời

Phủ che [D] con, [B] phủ che [Em] con, ở trong [C] tình Chúa [D] cao sâu tuyệt [G] vời
Phủ che [D] con, [B] phủ che [Em] con, ở trong [C] tình Chúa [D] cao sâu tuyệt [G] vời

Phủ che [D] con, [B] phủ che [Em] con, ở trong [C] tình Chúa [D] cao sâu tuyệt [G] vời
Phủ che [D] con, [B] phủ che [Em] con, ở trong [C] tình Chúa [D] cao sâu tuyệt [G] vời

Phủ che [D] con, [B] phủ che [Em] con, ở trong [C] tình Chúa [D] cao sâu tuyệt [G] vời
Phủ che [D] con, [B] phủ che [Em] con, ở trong [C] tình Chúa [D] cao sâu tuyệt [G] vời

Verse 1:
[Em] Ồ tình yêu Chúa [B] cao [C] vời [D] dành tặng cho hết [Em] muôn người,
[G] sâu rộng không thể [Em] đo lường, [B] quá vô [Em] tận.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [C] Khi [F] chiều dần lắng [G] buông [C] Con tìm [Am] về nép dưới bóng [G7] Mẹ [F]... 1189
ĐK: Dâng lên [F] Mẹ hồn con và ngàn [C7] ý yêu thương ngập [F] tràn Dâng lên [Dm] Mẹ... 1263
1. Bàn [D] tay dâng lên [Bm] Chúa tình [Em] mến yêu dạt [A] dào Bàn [Em] tay dâng lên... 1448
1. Có [G] những ánh mắt nhìn vời [D] vợi mời gọi con thương [G] mến Có [Am] những ánh... 1421
1. [Dm] Xin dâng Ngài này nước mắt đơn [Gm] côi [C] Xin dâng Ngài đời cay đắng chơi [F]... 1228
Bài hát cùng tác giả
Verse 1: [Em] Ồ tình yêu Chúa [B] cao [C] vời [D] dành tặng cho hết [Em] muôn người, [G]... 1164

Nhập bình luận