Tìm về bên Mẹ

Sáng tác: Lm. Văn Chi | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1192

b [F] #
x2

ĐK:
Về bên Mẹ [F] đây tâm [Dm] hồn trầm lắng an [Am] bình [Dm]
Mẹ là hy [Bb] vọng là [C] đường theo con muôn [F] lối
Tìm về mến thương tận hiến thân xác linh [C] hồn
Tin yêu nơi [Am] Mẹ lạy [Bb] Mẹ Vô [C] Nhiễm tội [F] truyền.

1. Những khi sầu [Bb] lo đời [Dm] con đi trong tăm [F] tối
Và lúc an [Gm] vui bình [C] an cuộc sống lên [F] khơi
Con luôn tin rằng đường [G] đời Mẹ dẫn con [C] đi
Với Mẹ trong [Dm] Mẹ vì [Bb] Mẹ hạnh [C] phúc cuộc [F] đời.

ĐK:
Về bên Mẹ [F] đây tâm [Dm] hồn trầm lắng an [Am] bình [Dm]
Mẹ là hy [Bb] vọng là [C] đường theo con muôn [F] lối
Tìm về mến thương tận hiến thân xác linh [C] hồn
Tin yêu nơi [Am] Mẹ lạy [Bb] Mẹ Vô [C] Nhiễm tội [F] truyền.

2. Bước chân bình [Bb] an đường [Dm] đời đi trong thương [F] mến
Mẹ đỡ nâng [Gm] con niềm [C] vui bừng sáng tin [F] yêu
Đi trong ân tình Mẹ [G] thương dẫn lối con [C] theo
Sáng lên hy [Dm] vọng Mẹ [Bb] là hạnh [C] phúc ngọt [F] ngào.

ĐK:
Về bên Mẹ [F] đây tâm [Dm] hồn trầm lắng an [Am] bình [Dm]
Mẹ là hy [Bb] vọng là [C] đường theo con muôn [F] lối
Tìm về mến thương tận hiến thân xác linh [C] hồn
Tin yêu nơi [Am] Mẹ lạy [Bb] Mẹ Vô [C] Nhiễm tội [F] truyền.

3. Dấu chân niềm [Bb] tin cùng [Dm] Mẹ đi trong ân [F] phúc
Đời lúc gian [Gm] nan nguyện [C] dâng là tiếng xin [F] vâng
Tâm tư an bình đời [G] con câu hát tri [C] ân
Phó thác trông [Dm] cậy tìm [Bb] về tình [C] mến ngập [F] tràn.

ĐK:
Về bên Mẹ [F] đây tâm [Dm] hồn trầm lắng an [Am] bình [Dm]
Mẹ là hy [Bb] vọng là [C] đường theo con muôn [F] lối
Tìm về mến thương tận hiến thân xác linh [C] hồn
Tin yêu nơi [Am] Mẹ lạy [Bb] Mẹ Vô [C] Nhiễm tội [F] truyền.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [C] Khi [F] chiều dần lắng [G] buông [C] Con tìm [Am] về nép dưới bóng [G7] Mẹ [F]... 1634
1. Những chiều về mưa [E7] rơi Tâm hồn con chơi [Dm] vơi Thầm cầu xin Mẹ [Am] hỡi Mẹ... 1416
ĐK: Dâng lên [F] Mẹ hồn con và ngàn [C7] ý yêu thương ngập [F] tràn Dâng lên [Dm] Mẹ... 1983
1. [G] Con chắp tay nguyện [Em] cầu Mẹ La [Am] Vang [D] Mẹ Việt [G] Nam Nguyện Mẹ chúc... 1073
1. Một chiều nào sai con [Em] đi, con nay xin đến bừng [B] sáng lên lời đáp theo tiếng... 1668
Bài hát cùng tác giả
1. Lạy [C] Chúa, con đường [F] nào Chúa đã đi [Em] qua Con đường [Am] nào Ngài ra pháp... 27214
Mẹ [C] ơi trước nhan [F] mẹ con dâng về [Em] mẹ [Dm] Một tràn [C] hoa mân [F] côi... 14272
1. Ngày [Em] đó chiều nắng vàng trên đồi Gotha [G] vắng Chiều [Em] đó có [C] ai cô đơn... 13458
1. Những mùa thu đã [Gm] tới,những mùa thu qua [F] đi [G7] Con van xin [Cm] Ngài làm con... 4740
1. Đời con dâng [C] Mẹ, đẹp chiều [G] nay hai hàng nến [C] hồng Một đời ước [F] nguyện... 3238

Nhập bình luận