Sáng tác: Xanh Xanh | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1226

b [F] #
x2

1. Quả [F] gì mà chua chua thế?
Xin thưa [Dm] rằng quả [Am] khế
Ăn [Dm] vào thì chắc là [Gm] chua?
Vâng vâng, chua [C7] thì để nấu canh [F] chua

2. Quả [F] gì mà da cưng cứng?
Xin thưa [Dm] rằng quả [Am] trứng
Ăn [Dm] vào thì nó làm [Gm] sao?
Không sao, ăn [C7] vào người sẽ thêm [F] cao

3. Quả [F] gì mặc bao nhiêu áo?
Xin thưa [Dm] rằng quả [Am] pháo
Xin [Dm] vào thì chắc là [Gm] dai?
không dai, nhưng [C] mà nổ điếc hai [F] tai

4. Quả [F] gì mà lăn lông lốc?
Xin thưa [Dm] rằng quả [Am] bóng
Sao [Dm] mà quả bóng lại [Gm] lăn?
Do chân, bao [C7] người cùng đá trên [F] sân

5. Quả [F] gì mà gai chi chít?
Xin thưa [Dm] rằng quả [Am] mít.
Ăn [Dm] vào thì chắc là [Gm] đau?
Không đau, thơm [C7] lừng tận mấy hôm [F] sau

6. Quả [F] gì mà to to nhất?
Xin thưa [Dm] rằng quả [Am] đất.
To [Dm] bằng quả mít mật [Gm] không?
To hơn, to [C7] bằng nghìn núi thái [F] sơn


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận