Sinh tử vô thường

Sáng tác: Lăng Ba | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2264

b [Em] #
x2

Tứ sanh thế nhân cuộc đời ai mà lại [Em] không trải qua
Nhưng số riêng [Bm] mang, nào ai lại giống [G] ai
Người thoát quan [Am] khiên, khôn thân nhẹ tựa lông [D] hồng
Kẻ vướng sanh [Em] ly, đường đi khó khăn chập chùng [B7]

Hỏi biến sao [Em] không, lời tôi véo von trao [Bm] lòng
Người [Em] nghe hiểu thông chân [Bm] tình
Kiếp quay [G] tâm về nơi chân [Bm] lý
Buông bỏ hư [Em] danh tâm niệm A Di [B7] Đà

ĐK : [Em] Thân thoát ưu [Bm] phiền, vô thường là đây
Cõi an nhiên nẻo vui ta [G] về, ấm êm trăm [Em] bề
Phước duyên [D] ân đủ đầy trao [Em] thân
Cố chấp ưu [G] mê, khoác danh gông xiềng
Nghiệp nhân [Am] xin vô phần đeo [Bm] đuổi
Tâm mỏi [Em] mòn không [D] nơi trú [G] thân

Phước ân không [Em] còn, kiếp nhân [Bm] sinh chỉ là hư [Em] vô
Sắc thanh phai tàn, trót sanh [Bm] trong luân hồi điêu [Em] linh
Nơi ngục [Bm] sâu, tâm hồn ngày đêm chẳng an
Khổ thân mình đắm chìm tâm [Em] linh

Thơ : Nhân sinh là kiếp vô thường
Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh
Thuyền từ vượt thác biển mê
Di Đà tiếp dẫn độ về Tây Thiên


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Dòng cơ duyên chuyển xoay con [Am] người bao lần Luật thiên công trả vay công [Dm] bằng nghiệp... 2980
1. [Em] Anh mời em ăn chay để trãi lòng bát ái từ bi [Am] Anh mời em ăn chay... 3052
Intro: [Am][C]-[Dm][Em][Am]-[Am][Dm][Em][Am] [Am] Nam Mô A Di Đà [C] Phật, [Dm] Nam Mô A [Em] Di Đà [Am] Phật Nam... 6064
1. Tâm [Dm] Phật là ở trong [F] ta Tìm đâu ngày [Am] tháng xa hoa vô [Dm] thường Yêu... 5191
Intro: [Am][F][C][Dm][Em][Am] Nặng nợ ơn [Dm] thầy vai áo [Am] bạc khiến [Dm] con chợt [Em] nhớ về [Am] thầy... 2062
Bài hát cùng tác giả
1. Dòng cơ duyên chuyển xoay con [Am] người bao lần Luật thiên công trả vay công [Dm] bằng nghiệp... 2980
Tứ sanh thế nhân cuộc đời ai mà lại [Em] không trải qua Nhưng số riêng [Bm] mang, nào ai... 2264

Nhập bình luận