A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

The river

Sáng tác: Axel Johansson | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1361

b [Am] #
x2

You can [Am] kill the lights, you can [F] draw the blinds
My heart's [C] shackled down bound to your [G] bed
Can you [Am] stay a while? Keep me [F] by your side
Feel my [C] scattered heart fix me I [G] said

We could [Am] lay here underneath the [F] river
If you [C] stay if you [G] stay
We could [Am] sleep here underneath the [F] river
If you [C] stay if you [G] stay we could [Em] go home [Am][F]

We could go [C] home
Down be-[G] low, low, [Am] low
Nobody [F] knows where we will [C] go
Down be-[G] low, low, [Am] low

Can we [Am] stay inside? Lay here [F] by the fire
Please don't [C] let me go, say it ain't [G] so
Leave me [Am] in the night, with no [F] warning sign
Are we [C] burning out? Mirrors and [G] smoke?

We could [Am] lay here underneath the [F] river
If you [C] stay if you [G] stay
We could [Am] sleep here underneath the [F] river
If you [C] stay if you [G] stay we could [Em] go home [Am][F]

We could go [C] home
Down be-[G] low, low, [Am] low
Nobody [F] knows where we will [C] go
Down be-[G] low, low, [Am] low

We could [Am] lay here underneath the [F] river
If you [C] stay if you [G] stay
We could [Am] sleep here underneath the [F] river
If you [C] stay if you [G] stay we could [Em] go home [Am][F]

We could go [C] home
Down be-[G] low, low, [Am] low
Nobody [F] knows where we will [C] go
Down be-[G] low, low, [Am] low [F] ah ha

We could go [C] home
Down be-[G] low, low, [Am] low
Nobody [F] knows where we will [C] go
Down be-[G] low, low, [Am] low [F]

We could go [C] home
Down be-[G] low, low, [Am] low
Nobody [F] knows where we will [C] go
Down be-[G] low, low, [Am] lowBình luận 4

Zztop 7 tháng trước

Bài hát này do chính Axel Johansson sáng tác ad nhé

kynguyen65 Quản trị viên 7 tháng trước

Thanks Zztop

TngAries 7 tháng trước

Mấy chỗ E hình như không hợp. Nên chỉnh lại là Em

kynguyen65 Quản trị viên 7 tháng trước

Uhm Đã sửa theo góp ý của TngAries

Nhập bình luận