Thu Bồn ơi

Sáng tác: Lê Anh | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 4582

b [Em] #
x2

Ai đặt [Em] tên, cho dòng [D] sông như tên em đi vào nỗi [G] nhớ
[Bm] Con sông quê em mềm như [Em] lụa
Anh mãi [Bm] gọi mãi gọi ới [D] Thu Bồn, mãi [Bm] gọi ới Thu [Em] Bồn.

Dòng sông [G] xanh bên bờ dâu [C] xanh
Tay em [Em] hái lá dâu [A] non tay [D] em chăm nong [Em] tằm nhỏ
[D] Tay đưa thoi [Bm] dệt lụa, dệt [Em] tình yêu [G] thương.

Tằm giăng [G] tơ cho lòng tơ [C] vương
Lòng tơ [Em] vương lòng vẫn bên [A] lòng
Rằng [D] đến quê [Bm] mình ta chẳng muốn [Em] về
Rằng [D] đến quê [Bm] mình, ta chẳng muốn [Em] về.

* Ai đặt [Em] tên, cho dòng [D] sông như tên em đi vào nỗi [G] nhớ
[Bm] Con sông quê em mềm như [Em] lụa
Anh mãi [Bm] gọi mãi gọi ới [D] Thu Bồn, mãi [Bm] gọi ới Thu [Em] Bồn.
Thu [G] Bồn [Em] ơi.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Anh yêu miền [C] Trung, anh yêu Trường [Am] Sơn Yêu suốt đời [G] anh với lòng tha [C] thiết... 13116
1. [D] Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn [A] xa [D] Huế Sài Gòn Hà... 30434
[A] Trên đất mẹ nắng hồng như [C#m] lụa [A] Trải nghìn [F#m] năm gắn bó miền ba [A] miền... 7784
Anh đến quê em đất biển Cà [Am] Mau [F] Có thấy xanh [G] tươi đước rừng bát [C] ngát... 9364
Từ bên nay sông [Am] Tiền qua bên kia sông Hậu Mang theo chiếc độc [E] huyền điệu thơ Lục... 2625
Bài hát cùng tác giả
Ai đặt [Em] tên, cho dòng [D] sông như tên em đi vào nỗi [G] nhớ [Bm] Con sông quê... 4582

Nhập bình luận
Nghe bài hát

Ngọc Đức Em

Tân Nhàn Em

Anh Thơ Ebm

Vân Khánh Bm

Bích Thủy Bm