Tình trong lá thiếp

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu - năm: 1955 | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2096

b [A] #
x2

1. Cầm lá thiếp [A] này lòng hướng vô [E] Nam
Dù xa muôn [Bm] trùng nhưng tình anh vẫn ngàn năm không [F#m] mờ
Hình em bên lòng trong mối tình [E] chung

Toàn dân đoàn [F#m] kết chung sức Bắc Nam ta [A] cùng chung nhau một dòng máu
Chung [D] câu hò tình [Bm] ta như núi với [E] sông
Tình cao cao [F#m] vút hơn núi, còn dài hơn [A] sông (tình tang tình)
Bao nhiêu tình [F#m] thương bấy nhiêu sức [E] mạnh là ta thống [F#m] nhất mau chóng
Chúng ta gặp [E] nhau cho thỏa lòng bao ngày chờ mong thương nhớ vô vàn.

2. Cầm lá thiếp [A] này càng nhớ tới [E] anh
Ngày mai anh [Bm] về anh cùng em hát bài lý tang [F#m] tình
Cùng nhau ta hò thêm thắm tình [E] ta

Càng thương càng [F#m] nhớ thương nhớ đấu tranh ta [A] cùng chung xây hòa bình
Hát lên [D] cho lòng nở [Bm] hoa thơm mái tóc [E] xanh
Ngày mai thống [F#m] nhất Nam Bắc người người reo [A] vui (tình tang tình)
Chim bay về [F#m] Nam xóa trôi những [E] ngày lòng em mong [F#m] ngóng thương nhớ
Đón anh ngày [E] mai này em chờ anh về cùng em cho lúa vàng [A] tươi.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận