Tuổi thơ tôi (Thằng Tàu lai chế)

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1566

b [G] #
x2

[G] Mùa hè về là lại [D] đi tắm sông
[Em] Chiều nào cũng một [Bm] lũ rất đông
[C] Mấy đứa biết bơi toàn [G] song phi cắm đầu
[Am] Không dám chơi cầm thùng [D] xốp mà nhìn nhau

[G] Quả này về nhà thì [D] chắc nát mông
[Em] Vì mẹ tao [Bm] cấm tắm sông
[C] Lúc nãy thấy cây nhà bà [G] Lan có xoài
[Am] Đi hái trộm chờ [D] lúc quần áo khô.

[G] Tầm giờ này nhà bà [D] Lan không có ai
[Em] Mày trèo lên tao [Bm] đứng đây trông
[C] Cứ vứt xuống đi rồi bọn [G] tao đỡ hộ
[Am] Thôi chết cha! Chờ [D] tao chạy với đê.

Giờ [G] này mới vác mặt [D]d về đi những đâu
[Em] Tại hôm nay trâu bị điên đi [C] húc người [D] ta
Làm [G] gì ướt hết cả [D quần áo thế kia
[Em] Đường hôm nay hơi bị trơn con [C] ngã vào vũng [D] nước.

Này [G] thì nước! Mấy tuổi [D] đầu đã dối gian
[Em] Bà Lan đi qua bờ sông đã [C] thấy bọn [D] bay
Đùa [G] nghịch dưới nước còn [D] dìm xong kéo nhau
[Em] Bờ sông bao nhiêu hiểm nguy sau [C] cấm được [D] tắm

[G] Và trò đặc biệt là trò [D] chơi bắn bi
[Em] Ngày nào cũng [Bm] kéo nhau đi
[C] Mỗi đứa mấy viên là [G] cân hết làng
[Am] Sau mỗi trận ảnh [D] chất đầy tay

[G] Một nghìn đồng được một [D] viên mắt to
[Em] Còn nghìn rưỡi có [Bm] viên mắt mèo
[C] Thế bán bao nhiêu [G] 100 cây ảnh (2 nghìn)
[Am] Thôi lấy luôn ảnh [D] với cả bi

Cầm [G] tiền đi mua kẹo [D] vừng với sữa chua
[Em] Bà ơi cho con nghìn hai kẹo [C] với cả [D] kem
Kìa [G] mày ơi có hình [D] gì trông oánh ghê
[Em] Viettel Trendy gì đây? Ô [C] trông thật [D] hay

Buổi [G] chiều gió mát thả [D] diều trên bãi sông
[Em] Diều ơi bay cao diều ơi sao [C] mãi chẳng [D] lên
Trò [G] này mỗi đứa nhảy [D] vào bao cám to
[Em] 123 tất cả đua xem [C] ai về [D] trước

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận