Sheet nhạc bài Biết nói gì đây


Xem hợp âm Tải sheet về máy
Hợp âm ca khúc
Biết nói gì đây

1. Biết nói gì [C] đây khi hai đường [F] đời ngăn chia mình [C] rồi Bao nhiêu thương [F] nhớ bao nhiêu đợi [G7] chờ hoen theo tháng [Em]...

Nghe bài hát

Cẩm Ly B

Tâm Đoan & Thế Sơn C

Thanh Tuyền C#

Hương Lan B

Tuấn Vũ & Thảo Sương A

Hoàng Châu C#

Duy Quang & Kim Anh A

Hà Thanh (trước 75) D

Duy Quang & Hương Lan D

Ý Lan B

Carol Kim A