Sheet nhạc bài Gia tài của mẹ


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Gia tài của mẹ

1. Một ngàn [C] năm nô lệ giặc Tàu Một trăm [G] năm đô hộ giặc [C] Tây Hai mươi [Dm] năm nội chiến từng [C] ngày Gia tài của...

Nghe bài hát

Khánh Ly F

Trịnh Công Sơn C#

Lê Uyên Ab

Khánh Ly (trước 75) G