Ấm tình quê Bác

Sáng tác: Văn An | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1978

b [G] #
x2

Intro: [G][Em] - [Am][D7] - [G][Em] - [Am][D7]

1. Một khoảng [G] trời xanh trong
Có làn mây [Em] trắng như [A] bông [D7]
Trên đường [G] về thăm quê [D7] Bác
Mà có biết [C] bao xúc động trong [Am] lòng [D7]

2. Một nếp [G] nhà đơn [Em] sơ
Với thời tuổi [G] trẻ đầy ước [C] mơ
Đây mảnh [Em] vườn quê năm [G] xưa
như còn dấu [D7] chân Bác đến bây [G] giờ

ĐK: Nghĩ về [G] Bác lòng con trong sáng [Em] hơn
Đứng nơi [Am] đây mà rộng mở tâm [C] hồn
Lời của [Am] Bác dẫn con [C] đi với niềm mơ ước [D7] lớn
Niềm tin sắt [G] son chắp cánh cho [Am] con
Vượt chông [A] gai qua những chặng [D7] đường

Nghĩ về [G] Bác lòng con trong sáng [Em] hơn
Đứng nơi [Am] đây mà rộng mở tâm [C] hồn
Lời của [Am] Bác dẫn con [C] đi với niềm mơ ước [D7] lớn
Niềm tin sắt [G] son chắp cánh cho [Am] con
Vượt chông gai qua [D7] những chặng [G] đường


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận