Bà Rằng bà Rí

Sáng tác: Dân ca | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | hatchodoivui | 2575

b [F] #
x2

Ngâm:
A… ru hời … à …hời ru
Bồng bồng chớ cõng chồng đi chơi
Đi đến chỗ lội, em đánh rơi mất chồng

Intro:
[F][Dm][Gm][C]-[F][Dm][C][F]
Bà Rằng bà [F] Rí (bà Rằng bà [Dm] Rí)
Ới rằng bà [Gm] đi (ới rằng bà [C] đi
Ới đi là [F] đâu (ới đi là [F] đâu)

Bà Rằng bà [F] Rí (bà Rằng bà [Dm] Rí)
Ới rằng bà [Gm] đi (ới rằng bà [C] đi
Ới đi là [F] đâu

Bà đi khắp [Dm] chốn nối dây tơ [Bb] hồng
Cái duyên ông [Gm] chồng làm khổ cả đời [Dm] tôi
[C] Ấy bà Rí [Dm] ơi.. [C] bà Rằng bà Rí [Dm] ơi

Chồng gì mà chồng [F] bé, [Dm] bé tẻo tẹo [Gm] teo
[C] Chân đi còng [F] queo. lúc đi phải [Dm] cõng, lúc khóc phải [Bb] bồng
Cái duyên ông [Gm] chồng làm khổ cä đời [Dm] tôi
[C] Ấy bà Rí [Dm] ơi…Bà [C] Rằng bà Rí [Dm] ơi

Chồng gì mà chồng [F] ngáy, [Dm] ngáy ỏ ò [Gm] o
[C] Đêm thì nằm [F] co, làm ăn lười [Dm] biếng, chẳng lo học [Bb] hành
Cái duyên ông [Gm] chồng làm khổ cä đời [Dm] tôi
[C] Ấy bà Rí [Dm] ơi…Bà [C] Rằng bà Rí [Dm] ơi


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 3
Dân pham 1 năm trước

Bai nay the loai truong hay thu vay a

kynguyen65 Quản trị viên 1 năm trước

Trưởng nhé Dân Phạm

Dân pham 11 tháng trước

Xin anh hợp âm si trưởng bài này cảm on

Nhập bình luận