Ba Vua tiến lễ

Sáng tác: Phan Hùng | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 586

b [Am] #
x2

1. Chúa ra [Am] đời một đêm đông giá [Dm] băng
Chúa làm [E7] người Ngài Ngự giữ dương [Am] gian
Với thân phận Ngài giống như chúng [Dm] ta
Chỉ khác [E7] ta ngoại trừ tội [Am] lỗi. [E7]

Ánh sao [Am] lạ dẫn đường Ba Vua đến [Dm] nơi
Đến thờ [G] lạy nơi hang đá nhỏ [C] xinh
Ngước mắt [Am] nhìn Giê Su rất đáng [Dm] yêu
Cùng dâng [E7] lên lễ vật châu [Am] báu. [E7]

ĐK:
Này Người đã [Am] đến ở giữa trần [Em] gian
Và Người ngự [F] đến viếng [G] thăm dân [C] Người
Ngài nâng [E7] niu, Ngài yêu [Am] thương
Ngài đưa ta [E7] lên đến cùng Thiên Chúa.

Này là của [Am] lễ con dâng lên [Dm] Người
Là cuộc [G] sống biết bao nhiêu buồn [C] vui
Là hy [E] sinh là thứ tha
Cùng dâng [E7] lên cho chúa Hài [Am] Đồng.

2. Chúa Ngôi [Am] Lời được sinh trong khó [Dm] khăn
Chốn bò [E7] lừa làm chỗ chúa nương [Am] thân
Giữa đêm lạnh làm Chúa như rét [Dm] run
Chỉ có [E7] hơi bò lừa sưởi [Am] ấm. [E7]

Những lao [Am] nhọc lẫn mồ hôi bao đắng [Dm] cay
Những lễ [G] vật con mong Chúa rủ [C] thương
Chúa lúc [Am] lành và ban phúc thánh [Dm] ân
Cùng dâng [E7] lên lễ vật cho [Am] Chúa. [E7]

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận