Bài ca ngàn trùng

Sáng tác: Lm. Kim Long | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2956

b [Am] #
x2

ĐK: [Am] Đây bài ca ngàn trùng
[C] Dâng về [Dm] Thiên [Am] Chúa
Bài [E7] ca thắm nhuộm máu [Am] hồng
Từng bao [Dm] người anh [E7] dũng tiến [Dm] lên
Hy sinh [E7] vì tình [Am] yêu.

1. Không có [Am] tình yêu nào trọng [G] đại
Cho [Dm] bằng chết vì [Am] yêu
Nhìn [Dm] Chúa đãm máu trên [Am] đồi cao
[E7] Từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp [Am] trường.

ĐK: [Am] Đây bài ca ngàn trùng
[C] Dâng về [Dm] Thiên [Am] Chúa
Bài [E7] ca thắm nhuộm máu [Am] hồng
Từng bao [Dm] người anh [E7] dũng tiến [Dm] lên
Hy sinh [E7] vì tình [Am] yêu.

2. Ai chối [Am] từ xác phàm trần [G] lụy
Sẽ [Dm] được sống hiển [Am] vinh
Vì [Dm] Đấng phán xét trong [Am] quyền linh
[E7] Đã tự nhận đau đớn với muôn khổ [Am] hình.

ĐK: [Am] Đây bài ca ngàn trùng
[C] Dâng về [Dm] Thiên [Am] Chúa
Bài [E7] ca thắm nhuộm máu [Am] hồng
Từng bao [Dm] người anh [E7] dũng tiến [Dm] lên
Hy sinh [E7] vì tình [Am] yêu.

3. Tay Chúa [Am] hằng che chở phù [G] hộ
Quân [Dm] thù sẽ phải [Am] lui
Họ [Dm] chiến thắng hát ca [Am] mừng vui
[E7] Dù người trần chê trách lãng quên suốt [Am] đời.

ĐK: [Am] Đây bài ca ngàn trùng
[C] Dâng về [Dm] Thiên [Am] Chúa
Bài [E7] ca thắm nhuộm máu [Am] hồng
Từng bao [Dm] người anh [E7] dũng tiến [Dm] lên
Hy sinh [E7] vì tình [Am] yêu.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận