Kinh hòa bình

Sáng tác: Lm. Kim Long | Nhạc Thánh ca | Điệu: Slow Rock | kynguyen65 | 15741

b [Dm] #
x2

Lạy [Dm] Chúa xin [Gm] hãy dạy [Dm] con (X 2)

Lạy Chúa từ [Dm] nhân xin cho con biết mến [Bb] yêu
Và phụng sự [A7] chúa trong mọi [Dm] người
Lạy Chúa xin [Gm] hãy dùng [Dm] con
Như khí [Bb] cụ bình [C] an của [F] Chúa [A7]

Để [Dm] con đem yêu thương vào nơi oán [Am] thù
Đem thứ [F] tha vào nơi lăng [C] nhục
Đem an [Bb] hoà vào nơi tranh [A7] chấp
Đem chân lý vào chốn lỗi [Dm] lầm

Để [Dm] con đem tin [Bb] kính vào nơi nguy [Am] nan
Chiếu trông [Dm] cậy vào nơi thất [Am] vọng
Để [F] con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm
Đem niềm [A7] vui đến chốn u [Dm] sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy [Dm] con
Tìm an ủi [Bb] người hơn được người [A7] ủi an
Tìm hiểu biết [Bb] người hơn được người hiểu [F] biết [A7]
Tìm yêu mến [Dm] người hơn được người mến [A7] yêu

Vì [Dm] chính khi hiến thân là [Bb] khi được nhận [A7] lãnh
Chính lúc quên [Bb] mình là lúc gặp lại bản [A7] thân
Vì [Dm] chính khi thứ [Bb] tha là khi được tha [F] thứ
Chính lúc chết [A7] đi là khi vui sống muôn [Dm] đời.

[Bb] Ôi thần linh thánh ái xin [A7] mở rộng lòng [Dm] con
Xin thưởng [F] ban xuống những [Bb] ai
Lòng đầy thiện [A7] chí ơn an [Dm] bình

Lạy [Dm] Chúa xin [Gm] hãy dạy [Dm] con (X 2)


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Phêro 2 năm trước

Quá tuyệt vời...

Nhập bình luận