Ca vang khúc yêu đời (Let the little girl dance)

Sáng tác: Billy Bland - Lời Việt: Văn Phụng | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2090

b [F] #
x2

Ca vang khúc yêu [F] đời
Đôi môi hé tươi [Bb] cười
Tiếng hát ca chơi [F] vơi
Gieo tươi thắm muôn [C] ời

Ta vui với cây [F] đàn
Trong tia nắng huy [Bb] hoàng
Tiếng hát ca vang [F] vang
[C] Đời đẹp như đóa [F] hoa

Tính tính tang tình [F] tang
[Bb] Hòa vang khúc ca yêu [F] đời
Quên đi u sầu đã [Gm] qua
Vui đã về với [C] ta

Ca vang khúc yêu [F] đời
Mang tươi thắm cho [Bb] người
Với tiếng ca lơi [F] lơi
[C] Tình nở vui khắp [F] nơi


---------------------


[F] Little wallflower [Bb] on the shelf
[F] Standing by [Bb] herself
[F] Never had the nerve to [Bb] take a chance
[G] So let the little girl [C] dance

1. Let the little girl [F] dance
Let the little girl [Bb] dance
She never danced [C] before
So, let her on the [F] floor

2. Let the little girl [F] dance
Let the little girl [Bb] dance
She wants to give it a [C] try
So let the little girl [F] by [Bb][F]

Chorus: She's been a [C] little wallflower on the shelf
[F] Standing [Bb] by her-[F] self
[C] Now she got the nerve to take a chance
[G] So let the little girl [C] dance

3. Let the little girl [F] through
She wants to pass by [Bb] you
Buddy, can't you [C] see
She wants to dance with [F] me [Bb][F]

Chorus: She's been a [C] little wallflower on the shelf
[F] Standing by herself
[C] Now she got the nerve to take a chance
[G] So let the little girl [C] dance

4. [C] Let the little girl [F] through
She wants to pass by [Bb] you
Buddy, can't you [C] see
She wants to dance with [F] me

* [F] Little wallflower [Bb] on the shelf
[F] Standing by [Bb] herself.
[F] Never had the nerve to [Bb] take a chance
[C] Let the little girl [F] dance


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận