Chờ em đến tận cùng thế giới (Zài tiān yá děng nǐ - 在天涯等你)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 118

b [Dm] #
x2

[Dm][C]-[Bb][Am]
[Dm][C]-[Am][Dm]-[Bb][C]-[F][A]
[Dm][C]-[Am][Dm]-[Bb][C][Dm]

天的尽头是天涯我不能留下
[Dm] tiān dí jìn tóu [C] shì tiān [Bb] yá wǒ bù [C] néng liú [Dm] xià
爱到深处才害怕断不了牵挂
[Bb] ài dào shēn chǔ [C] cái hài pà duàn bù liǎo qiān [Dm] guà
曾说过一句话要给你一个家
zēng shuō [Bb] guò yī jù [C] huà yào gěi nǐ yī gè [Dm] jiā
可我不能停下流浪的步伐
kě wǒ [Bb] bù néng tíng xià [C] liú làng dí bù [Dm] fá

生命若是一场戏猜不透结局
[Dm] shēng mìng ruò shì [C] yī cháng xì [Bb] cāi bù [C] tòu jié [Dm] jú
多少悲伤和欢喜都随风而去
[Bb] duō shǎo bēi shāng [C] hé huān xǐ dū suí fēng ér [Dm] qù
解不开一个谜放不下一个你
jiě bù [Bb] kāi yī gè [C] mí fàng bù xià yī gè [Dm] nǐ
明明话到嘴边说不出别离
míng míng [Bb] huà dào zuǐ biān [C] shuō bù chū bié [Dm] lí

Chorus 1:亲爱的不要哭泣
qīn ài [Dm] dí bù yào kū [Bb] qì
我会在天涯等你
wǒ huì [C] zài tiān yá děng [Dm] nǐ
我会让风带回我每个消息
wǒ huì [Bb] ràng fēng dài huí [C] wǒ měi gè xiāo [F] xī [A]
亲爱的不要哭泣
qīn ài [Dm] dí bù yào kū [Bb] qì
我会在天涯等你
wǒ huì [C] zài tiān yá děng [Dm] nǐ
总有一天你会回到我怀里
zǒng yǒu [Bb] yī tiān nǐ huì [C] huí dào wǒ huái [Dm] lǐ

Chorus 2: 亲爱的不要哭泣
qīn ài [Dm] dí bù yào kū [Bb] qì
我会在天涯等你
wǒ huì [C] zài tiān yá děng [Dm] nǐ
我会让听见你伤心的叹息
wǒ huì [Bb] ràng tīng jiàn nǐ [C] shāng xīn dí tàn [F] xī [A]
亲爱的不要哭泣
qīn ài [Dm] dí bù yào kū [Bb] qì
我会在天涯等你
wǒ huì [C] zài tiān yá děng [Dm] nǐ
总有一天你会回到我怀里
zǒng yǒu [Bb] yī tiān nǐ huì [C] huí dào wǒ huái [Dm] lǐ

* 总有一天你会回到我怀里
zǒng yǒu [Bb] yī tiān nǐ huì [C] huí dào wǒ huái [Dm] lǐ
总有一天我们在天涯 相聚
zǒng yǒu [B ] yī tiān wǒ mén [C] zài tiān yá xiāng [Dm] jù


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận