A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Cưỡi ngựa tre

Sáng tác: Việt Anh | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Chưa chọn | hải anh kỷ mão 1999 | 367

b [G] #
x2

[G]Thú quá này, vui ghê!
Bé cưỡi ngựa bằng que [D] tre
[G] Quất mấy roi, [D] nó cũng phi
[G] Quanh vòng quanh ngựa phi vòng quanh
Nhanh thật nhanh ngựa phi thật nhanh
[D] Băng qua [G] những cánh đồng
[D] Và băng qua [G] những xóm làng

Nhập bình luận