Đêm trần thế mong chờ

Sáng tác: Bùi Trung Nhơn | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | luckycr1995 | 6002

b [C] #
x2

[C] Đêm bình an Phước [F] hạnh
[G] Đêm trần gian ngóng [C] chờ
Đêm con [Am] trời hạ mình giáng [F] thế
Mang cho [G] trần đời nguồn phước [C] mới
Cứu muôn [Dm] dân ra [F] khỏi đời tăm [G] tối

[C] Đêm ngàn sao sáng [F] ngời
[G] Thiên thần rao xuống [C] đời
Sáng danh [Am] chúa trên tần trời cao [F] kia
Bình an [G] cho thế nhân [Dm] kẻ chăn chiên ơi mau [F] đến tôn thờ Je-[C] sus

Đường về làng bê lem rất [F] xa
Lòng thiết [Am] tha tìm đến [F] nơi con trời hạ [C] sinh
[F] Ôi đêm đông băng giá không [Em] nhà
Ra [A] nơi mán cỏ đê [Dm] hèn ơi [D7] kìa hài nhi Je-[G7] Sus

[C] Lòng đại từ yêu thương thế [F] nhân
Chìm đắm [Am] trong đời tối [F] tăm cách xa nhà [C] cha
Người [F] ơi ngài không [G] tiếc ngài không [Am] tiếc ngôi [Em] trời
Lìa [F] thiên đàng vinh [C] quang sáng [C] tươi

Vì [F] yêu thương nhân [G] thế lạc [Am] mất trong ô [F] tội
Chúa [G] cam chịu chết [G7] cho loài [C] người

[C] Đêm bình an vĩnh [F] hằng
[G] Đêm Je-Sus giáng [C] trần
Ánh vinh quang [Am] đẩy lùi bóng [F] tối
Để tình [G] yêu sáng soi đón [Dm] vua Je-Sus cao [F] quí con trời hạ [C] sinh


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Như mặt [Am] trời rọi sáng ban [Dm] mai Như vầng [G] nguyệt chiếu soi đêm [Am] dài Ôi... 4557
1. Hôm [Dm] nay Thiên Chúa đã xuống [F] đời mang [Gm] đến ơn cứu [Dm] độ Nào [C] cùng... 2287
Intro: [C][F]-[Dm][G]-[Em][Am]-[G][C] Mừng [C] chúa đã giáng [G] sinh Đây đó vui thanh [C] bình Mừng lứa đôi hạnh [F]... 7291
ĐK: Này [C] con đây, xin [F] Chúa hãy sai con [C] đi Đi [G] làm chứng nhân cho [Am]... 8667
[G] Giáng sinh, giáng sinh [Em] an lành [C] Giáng sinh, giáng sinh [D] thanh bình [G] Giáng sinh, giáng... 1032
Bài hát cùng tác giả
[Dm] Trên đôi Gô tha, [Bb] trên thập giá xưa Ngài [Am] đã gánh hết bao tội ác [Dm] tôi... 10793
[C] Đêm bình an Phước [F] hạnh [G] Đêm trần gian ngóng [C] chờ Đêm con [Am] trời hạ mình... 6002
1. Con cần lời [Am] Chúa ôi đời con lao đao lận dận Con cần lời Chúa ôi đời [A]... 5127
Ô Bết lê [Em] hem thôn xa nhỏ [Am] bé Quán xá nghèo [D] hèn chẳng chút cao [G] sang... 3416
Intro: [Am][Dm]-[B7][E7][Am]-[A][Dm][G7][C]-[F][E7][Am] Ngày hôm [Am] nao Jesus bước lên [Dm] đồi cao Đường huyên [B7] náo, một [E7] mình gánh... 79

Nhập bình luận