Đấng chết rồi sống lại

Sáng tác: Bùi Trung Nhơn | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 401

b [Am] #
x2

Intro: [Am][Dm]-[B7][E7][Am]-[A][Dm][G7][C]-[F][E7][Am]

Ngày hôm [Am] nao Jesus bước lên [Dm] đồi cao
Đường huyên [B7] náo, một [E7] mình gánh lấy [Am] sầu đau
Đoàn người chen [E7] lấn, người kêu [A7] lớn: hãy đóng đinh [Dm] Jesus
Rồi quân [F] lính, cầm [B7] roi, quất lên thân [E7] Chúa

Hạ mình [Am] xuống, để tội lỗi chất lên [Dm] thân Ngài
Bỏ mình [B7] đi, để mang [E7] lấy vết thương [Am] của tôi
Bỏ sự [E7] sống, để [A7] cứu vớt nhân [Dm] loại
Jesus [F] đến [B7] chết trên thập [E7] giá

[Am] Bỏ ngôi cao thiên đàng hiển [Dm] vinh
Ngài đã [G] Giáng sinh trong chuồng chiên [C] đáng khinh
Hạ mình [F] xuống sống kiếp con [B7] người
Chịu hành [E7] hình [F] trên thập tự [E7] giá

Vì [Am] Chúa, Chúa yêu thương bao hồn [Dm] linh
Chìm [G] đắm trong bóng tối [C] lạc loài
Vì [F] Chúa, Chúa thương yêu [B7] nhân loại
Ngài đã tuôn [E7] huyết, để cứu chuộc [Am] thế nhân [F][E7]

Nọc sự [Am] chết ! là tội lỗi của nhân[Dm] loại
Ngài đã [G] trả, Ngài đã trả xong nợ [C] rồi
Tại thập [F] giá , Chúa chết thay cho [B7] người
Bởi dòng [E7] huyết, xóa sạch tội lỗi

Chẳng ai [Am] chết rồi lại sống sau ba [Dm] ngày
Chỉ duy [G] nhất Jesus đấng phục [C] sinh
Ngài [F] đắc thắng tử [Dm] thần, ngài [B7] đã sống lại [E7] rồi
Hãy [Dm] đến với Je-[E7] sus, ngài ban [F] cho [E7] sự sống [Am] đời đời


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Con muốn [C] viết một bài thơ dâng Chúa Một bài thơ [Dm] hay nhất giữa trần gian Để ngợi... 3455
1. Con nay trở [B7] về, trở về cùng Chúa , Chúa [Em] ơi! Con nay trở [C] về, lòng... 1030
ĐK: Chúng con [Dm] xin tạ ơn Chúa uy [A#] quyền [Am] toàn [Dm] năng tình yêu [F] Chúa nào... 1032
Tôi sẽ trỗi [F#m] dậy, Tôi sẽ trỗi [C#m] dậy Đi [E] về cùng cha [A] tôi 1) Nguyện xót... 1636
1. Đi về nhà [Am] Chúa tim con reo hoan [Dm] lạc Chúa [Am] ơi Đi về nhà [Dm] Chúa... 1441
Bài hát cùng tác giả
[Dm] Trên đôi Gô tha, [Bb] trên thập giá xưa Ngài [Am] đã gánh hết bao tội ác [Dm] tôi... 11101
[C] Đêm bình an Phước [F] hạnh [G] Đêm trần gian ngóng [C] chờ Đêm con [Am] trời hạ mình... 6166
1. Con cần lời [Am] Chúa ôi đời con lao đao lận dận Con cần lời Chúa ôi đời [A]... 5276
Ô Bết lê [Em] hem thôn xa nhỏ [Am] bé Quán xá nghèo [D] hèn chẳng chút cao [G] sang... 3547
Intro: [Am][Dm]-[B7][E7][Am]-[A][Dm][G7][C]-[F][E7][Am] Ngày hôm [Am] nao Jesus bước lên [Dm] đồi cao Đường huyên [B7] náo, một [E7] mình gánh... 401

Nhập bình luận