Dòng huyết tha tội

Sáng tác: Bùi Trung Nhơn | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 11101

b [Dm] #
x2

[Dm] Trên đôi Gô tha, [Bb] trên thập giá xưa
Ngài [Am] đã gánh hết bao tội ác [Dm] tôi
[Dm] Ân tình lớn lao, [Bb] con trời rất cao
Và [A7] khi Giê-su đớn [Gm] đau
[C] Vác thập tự cô đơn bước lên trên [F] đồi Gô [Dm] Tha
Vì [C] yêu thương thế [Gm] nhân
Ngài [C] đã gánh bao nhục [F] hình
[Bb] Để giờ này tôi [C] nhận được cứu [Dm] ân.

[F] Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-Gô-[C] Tha thật gần
[Bb] Khi nhân loại đã đóng đinh Giê-[F] su [C]
[F] Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-Gô-[C] Tha ngàn lần
[Bb] Tận khi đau đớn Giê-su đã trút linh [A7] hồn.

ĐK:
[Dm] Có phải giáo đâm sâu vào hông Chúa
[Bb] Có phải máu tuôn ra từ bàn tay
[C] Ấy chính những ô tội nhuốc nhơ đời [F] tôi. [A7]

[Dm] Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu
[Bb] Huyết báu đã buông tha sạch tội ô
[C] Chúa đắc thắng tử thần
Để [A7] tôi sống với Ngài mãi muôn [Dm] đời.

* Tình yêu [Gm] Chúa cao [C] vời [Bb] chẳng còn chi ví [F] sánh
Tình yêu [Gm] Chúa tuyệt [A7] đối vì Ngài hằng yêu tôi mãi

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Con quỳ [Dm] đây dâng [Bb] Chúa tiếng ca cảm [A7] tạ [F] Chúa cho [Dm] con người bạn... 21207
1. Những tháng năm [Bm] đó, con đã [A] không tin [Bm] Ngài Chìm đắm hư [G] mất, bao tội... 6918
1. Có những [Em] lúc con quên đi thân mình ô [B7] uế Có những [C] lúc con quên [Am]... 2072
1. [Am] Nếu Chúa là mặt trời, con [F] mong làm trái [C] đất [Dm] Nếu Chúa là trái [F]... 7938
1. Ngày con [Em] sinh ra trong trần gian Có vòng [D] tay yêu thương của mẹ Nu cười [Am]... 5465
Bài hát cùng tác giả
[Dm] Trên đôi Gô tha, [Bb] trên thập giá xưa Ngài [Am] đã gánh hết bao tội ác [Dm] tôi... 11101
[C] Đêm bình an Phước [F] hạnh [G] Đêm trần gian ngóng [C] chờ Đêm con [Am] trời hạ mình... 6166
1. Con cần lời [Am] Chúa ôi đời con lao đao lận dận Con cần lời Chúa ôi đời [A]... 5276
Ô Bết lê [Em] hem thôn xa nhỏ [Am] bé Quán xá nghèo [D] hèn chẳng chút cao [G] sang... 3547
Intro: [Am][Dm]-[B7][E7][Am]-[A][Dm][G7][C]-[F][E7][Am] Ngày hôm [Am] nao Jesus bước lên [Dm] đồi cao Đường huyên [B7] náo, một [E7] mình gánh... 398

Nhập bình luận