Dirty Old Town

Sáng tác: Ewan MacColl - năm: 1949 | Nhạc Quốc tế | Điệu: Pop | kynguyen65 | 2475

b [G] #
x2

Hamonica : [G][C][G][Am][D7][G]

I met my [G] love by the gas works wall
Dreamed a [C] dream by the old [G] canal
I kissed my girl by the factory wall
Dirty old [D] town, [D7] dirty old [Em] town

Clouds a [G] drifting across the moon
Cats a [C] prowling on their [G] beat
Spring's a girl in the street at night
Dirty old [D] town, [D7] dirty old [Em] town

Hamonica : [G][C][G][Am][D7][G]

Heard a [G] siren from the docks
Saw a [C] train set the night on [G] fire
Smelled the spring on the smokey wind
Dirty old [D] town, [D7] dirty old [Em] town

I'm going to [G] make a good sharp axe
Shining [C] steel tempered in the [G] fire
Will chop you down like an old dead tree
Dirty old [D] town, [D7] dirty old [Em] town

I met my [G] love by the gas works wall
Dreamed a [C] dream by the old [G] canal
I kissed my girl by the factory wall
Dirty old [D] town, [D7] dirty old [Em] town
Dirty old [D] town, [D7] dirty old [Em] town


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [G][Em][Am][G][D] [G] I've got your picture [Em] of me and you [G] You wrote "I love you" [Em] I... 1869
Vòng hợp âm [A] [Bm] [D] [A] 1. [A] 25 years and my life and still I'm [Bm] trying to... 16643
Intro: [C][D][F][Am][E][Am][E] There [Am] is a [C] house in [Dm] New Or- [F] leans They [Am] call the [C] Rising... 31971
[Am] I remember tears streaming [Em] down your face When I [C] said, I'll never let you [G] go When... 56984
Vòng hợp âm: [C] [G] [Am] [F] 1. Well [C] you done done me and you bet I felt it... 80923
Bài hát cùng tác giả
Miền biển [Am] Đông, xa tắp nơi [E] chân trời Người dân ở [Am] đó lầm than đói [E] nghèo... 11938
Hamonica : [G][C][G][Am][D7][G] I met my [G] love by the gas works wall Dreamed a [C] dream by the old... 2475

Nhập bình luận